Lãi ròng quý 4 của Sao Mai (ASM) sụt giảm 63%

Sao Mai lãi sau thuế gần 66 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ là gần 44 tỷ đồng.
CTCP Tập đoàn Sao Mai (ASM) công bố BCTC quý 4/2022 với doanh thu thuần đạt 3.184 tỷ đồng, tăng 17%. Giá vốn hàng bán cũng tăng cao nên lãi gộp giảm nhẹ về còn 333 tỷ đồng.
Doanh thu tài chính trong kỳ giảm 12,5% xuống còn 56 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng mạnh từ 97 tỷ đồng lên hơn 181 tỷ đồng chủ yếu do tăng mạnh chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng tăng nhẹ trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao từ 45,7 tỷ đồng lên gần 83 tỷ đồng.
Kết quả, Sao Mai lãi sau thuế gần 66 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ là gần 44 tỷ đồng - là mức lãi ròng theo quý thấp nhất của ASM kể từ quý 4/2018.
Lai rong quy 4 cua Sao Mai (ASM) sut giam 63%
 ASM báo lãi quý 4/2022 sụt giảm mạnh.
Luỹ kế cả năm 2022, ASM báo doanh thu thuần đạt 13.749 tỷ đồng, tăng 21% so với năm ngoái. Trong đó đóng góp chính vào doanh thu của ASM là cá xuất khẩu, thương mại và thức ăn cá. Lãi sau thuế đạt 963 tỷ đồng tăng gần 37%, trong đó lãi sau thuế công ty mẹ là 631 tỷ đồng.
So với kế hoạch, ASM mới chỉ hoàn thành được 94% kế hoạch về doanh thu và 59% kế hoạch lợi nhuận.
Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Sao Mai tăng 5,2% so với đầu năm lên 19.111 tỷ đồng. Tồn kho ghi nhận 3.190 tỷ đồng, chiếm 17% tổng tài sản.
Trong tài sản dài hạn khác, đáng chú ý lợi thế thương mại bất ngờ tăng 146,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 282,4 tỷ đồng lên 475,2 tỷ đồng. Công ty thuyết minh 475,2 tỷ đồng là giá trị lợi thế thương mại phát sinh từ việc mua Công ty con.
Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 24% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.911,5 tỷ đồng lên 9.816,1 tỷ đồng.
Hà Thảo

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN