Dự báo NT2 sẽ có mức tỷ suất cổ tức quanh 8-9% vào năm 2023

Với mức giá mục tiêu 29.300 đồng/cổ phiếu cho tầm nhìn một năm cùng mức cổ tức tiền mặt dự báo 2.500 đồng/cổ phiếu, VDSC duy trì khuyến nghị TÍCH LŨY với NT2.
Luỹ kế 9T/2022 sản lượng điện phục hồi, lợi nhuận vượt xa kế hoạch năm đề ra
Luỹ kế 9T/2022 NT2 ghi nhận tổng sản lượng điện đạt 3.073 tỷ kWh (+30% YoY), đặc biệt là sản lượng điện hợp đồng trong Q2/2022 đạt mức cao đáng kể với 1.17 tỷ kWh (+47% YoY). Đồng thời, giá toàn thị trường trên CGM (FMP) tăng mạnh cũng thúc đẩy lợi nhuận của NT2.
Doanh thu 9T/2022 đạt 6.863 tỷ đồng (+12% YoY), trong đó có 340 tỷ đồng từ khoản đền bù chênh lệch tỷ giá. LNST 9T/2022 ghi nhận 724 tỷ đồng (+36% YoY), đạt 154% kế hoạch năm.
Du bao NT2 se co muc ty suat co tuc quanh 8-9% vao nam 2023
 KQKD của NT2.
Đáng chú ý trong Q3/2022, NT2 ghi nhận mức chi phí quản lý doanh nghiệp là 209 tỷ đồng (+10 lần YoY) do trích lập 187 tỷ đồng cho khoản dự phòng nợ xấu khó đòi với EVN. VDSC kỳ vọng khoản mục này sẽ được hoàn nhập trong tương lai khi có hướng dẫn mới từ Chính phủ.
Trong năm 2022, VDSC ước tính doanh thu thuần và LNST của NT2 lần lượt đạt 8.916 tỷ đồng (+45% YoY) và 762 tỷ đồng (+43% YoY), với giả định Q4/2022 NT2 sẽ tiếp tục trích lập phần còn lại là 173 tỷ đồng cho khoản mục dự phòng nợ xấu khó đòi (tổng mức trích lập dự phòng trong 2022 là 360 tỷ đồng).
Kỳ vọng mức cổ tức và lợi nhuận triển vọng hơn trong 2023
Trong năm 2023, VDSC dự đoán NT2 sẽ tiếp tăng trưởng sản lượng điện thương phẩm đạt 4,36 tỷ kWh (+6% YoY), trong đó sản lượng điện hợp đồng (Qc) đồng thời tăng 5% YoY.
Đồng thời VDSC kỳ vọng giá khí đầu vào của NT2 trung bình trong 2023 sẽ duy trì quanh mức 8,8 USD/mmbtu sau khi đạt đỉnh tại 10,0 USD/mmbtu trong T4/2022 sẽ giúp NT2 có thêm lợi thế trên thị trường điện cạnh tranh.
Cùng với đó, VDSC kỳ vọng NT2 sẽ ghi nhận thêm phần doanh thu còn lại từ khoản đền bù tỷ giá cho giai đoạn 2016-2020 dựa trên Thông tư 56.
Du bao NT2 se co muc ty suat co tuc quanh 8-9% vao nam 2023-Hinh-2
 Dự phóng KQKD của NT2.
Do đó trong 2023, VDSC ước tính doanh thu thuần và LNST lần lượt đạt 8.849 tỷ đồng (-1% YoY) và 839 tỷ đồng (+10% YoY). Trong đó, doanh thu và LNTT cốt lõi từ hoạt động sản xuất điện đạt 8.769 tỷ đồng (+2 YoY) và 804,5 tỷ đồng (+3 YoY).
VDSC nhận thấy NT2 đã bước vào giai đoạn trả mức cổ tức tiền mặt hấp dẫn khi công ty hoàn thành xong nghĩa vụ nợ dài hạn từ T6/2021. Với nguồn tiền dồi dào và KQKQ khả quan, dự báo NT2 sẽ có mức tỷ suất cổ tức quanh 8-9% trong 2023, tương đương mức chi trả 2.500 đồng/cổ phiếu.
Với mức giá mục tiêu 29.300 đồng/cổ phiếu cho tầm nhìn một năm cùng mức cổ tức tiền mặt dự báo 2.500 đồng/cổ phiếu, VDSC duy trì khuyến nghị TÍCH LŨY với NT2.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN