Đồng Tâm Group của bầu Thắng hủy tư cách công ty đại chúng

Đến ngày 14/9/2022, công ty có 7 cổ đông lớn nắm giữ gần 90,5% số lượng cổ phần, do đó, công ty không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng được quy định.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Đồng Tâm (Đồng Tâm Group) kể từ ngày 30/12/2022.
Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, ĐHĐCĐ Đồng Tâm Group đã thông qua nghị quyết hủy đăng ký công ty đại chúng.
Theo báo cáo thường niên năm 2021, tại ngày 31/3/2022, công ty có vốn điều lệ gần 681 tỷ đồng, tương ứng với hơn 68 triệu cổ phiếu được nắm giữ bởi tổng cộng 1.077 cổ đông.
Trong đó, 4 cổ đông lớn nắm giữ gần 74,5% tổng số cổ phần, gồm: Ông Võ Quốc Thắng (47,5%), ông Võ Văn Khuyến (14,6%), bà Nguyễn Thị Thu Hồng (7,2%) và CTCP KCN Đồng Tâm (5,2%).
Dong Tam Group cua bau Thang huy tu cach cong ty dai chung
 Ông Võ Quốc Thắng - bầu Thắng.
Sau đó, từ ngày 29/8/2022 đến ngày 14/9/2022, công ty thông báo có thêm 3 cổ đồng lớn là Công ty TNHH Truyền thông Nhà và Đất (5,2%), ông Lê Võ Mạnh Cường (5,7%) và Công ty TNHH Bất động sản Phúc Lâm (5,1%).
Như vậy, đến ngày 14/9/2022, công ty có 7 cổ đông lớn nắm giữ gần 90,5% số lượng cổ phần. Do đó, công ty không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng được quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán 2019 là "Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ."
Đồng Tâm Group được sáng lập bởi ông Võ Quốc Thắng, thường được gọi là bầu Thắng. Trong giai đoạn 2021-2015, Đồng Tâm gây dấu ấn với các dự án như Cảng quốc tế Long An, dự án Khu đô thị Đông Nam Á Long An, Khu dịch vụ công nghiệp Đông Nam Á Long An, Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An, Đồng Tâm House...
Niên độ tài chính 2021 - 2022 (1/4/2021 - 31/3/2022), doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.938 tỷ và 111 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; tăng lần lượt 2,5% và 27% so với niên độ trước đó.
Niên độ tài chính 2022 - 2023 (1/4/2022 - 31/3/2023), Đồng Tâm Group đặt kế hoạch về doanh thu là 2.300 tỷ đồng, tăng gần 18,7% so với thực hiện năm trước và lợi nhuận sau thuế là 225 tỷ đồng, cao gấp 2 lần.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN