Lỗ đến 341 tỷ đồng năm 2021 nên CII bị cắt margin

HoSE cho biết cổ phiếu CII không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021 là số âm.
 
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) bổ sung cổ phiếu CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII) vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.
Theo đó, HoSE cho biết cổ phiếu CII không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021 là số âm.
Như vậy, điều này đồng nghĩa các công ty chứng khoán sẽ không được phép cấp margin cho mã cổ phiếu CII trong thời gian tới cho tới khi HoSE cho phép cổ phiếu được giao dịch ký quỹ trở lại. 
Lo den 341 ty dong nam 2021 nen CII bi cat margin
 
Theo BCTC kiểm toán, năm 2021, CII ghi nhận doanh thu giảm mạnh phân nửa, còn 2.916 tỷ đồng, lỗ ròng hơn 341 tỷ đồng.
Về kế hoạch kinh doanh năm 2022, Công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu hơn 8.010 tỷ đồng, tăng đến 5.094 tỷ đồng, tương ứng gấp 2,7 lần và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đặt mục tiêu gần 757 tỷ đồng, tăng vọt so với con số âm hơn 340 tỷ đồng năm 2021.
Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu CII sau đợt giảm mạnh trước Tết từ vùng 57.900 đồng/cp về giao dịch quanh vùng 31.000 - 32.000 đồng/cp. Trong đợt điều chỉnh gần nhất của thị trường, CII cũng giảm về vùng 29.000 nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại vùng tích luỹ kể trên.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN