Vận tải SAFI xem xét trả cổ tức 80% cho năm 2022

SFI dự kiến trả cổ tức 2021 với tỷ lệ 80% (30% bằng tiền và 50% bằng cổ phiếu), so với mức 15% của 2020.
Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, CTCP Đại lý Vận tải SAFI (SFI) lên kế hoạch doanh thu đạt 1.800 tỷ đồng, giảm 3% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 150 tỷ đồng, giảm 13,3%.
Năm nay, SAFI dự kiến tiếp tục mua sắm thêm xe vận tải, romooc, xe container nhằm bổ sung phương tiện, đầu tư mở rộng thêm chi nhánh, văn phòng tại các tỉnh miền Trung.
Năm 2021, doanh thu của SAFI đạt hơn 1.852 tỷ đồng, tăng 54% so với năm 2020, tương đương 97% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế hơn 173 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần năm trước nhưng vẫn thấp hơn 13% so với chỉ tiêu đề ra. 
Van tai SAFI xem xet tra co tuc 80% cho nam 2022
 
Doanh nghiệp này dự kiến trả cổ tức 2021 với tỷ lệ 80% (30% bằng tiền và 50% bằng cổ phiếu), so với mức 15% của 2020.
Cụ thể, công ty sẽ phát hành thêm hơn 7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 (tổng giá trị 70,1 tỷ đồng). Vốn điều lệ sẽ được nâng lên 227,8 tỷ đồng. Số cổ tức còn lại khoảng 42 tỷ đồng sẽ được trả bằng tiền mặt.
Tháng 5/2021 công ty đã phát hành thêm 667.764 cổ phiếu ESOP 2020 (đợt 2) cho người lao động theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 30/3/2019.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN