Một cổ đông lớn muốn gom thêm 1,6 triệu cổ phiếu FTS trước thềm Đại hội

Nếu giao dịch thành công, tổ chức trên sẽ tăng sở hữu tại FTS từ hơn 29,36 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 19,9%) lên hơn 30,98 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 21%).
 
Công ty TNHH Dịch vụ tài chính SBI, cổ đông lớn của Chứng khoán FPT (FPTS, FTS) đăng ký mua hơn 1,62 triệu cổ phiếu FTS từ ngày 23/3-21/4 theo phương thức thỏa thuận và/hoặc thỏa thuận nhằm mục đích đầu tư.
Nếu giao dịch thành công, tổ chức trên sẽ tăng sở hữu tại FTS từ hơn 29,36 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 19,9%) lên hơn 30,98 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 21%).
Được biết, ông Ueno Taro, Thành viên HĐQT FTS đang là người đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH Dịch vụ tài chính SBI tại FTS.
Mot co dong lon muon gom them 1,6 trieu co phieu FTS truoc them Dai hoi
 
Mới đây FTS đã công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ được tổ chức vào ngày 29/3 với nhiều nội dung đáng chú ý.
Theo đó, năm 2021, FTS ước tính cộng doanh thu hoạt động kinh doanh và doanh thu tài chính đã thực hiện đạt 1.090 tỷ đồng, giảm 3,7% so với doanh thu thực hiện năm 2021. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế cũng giảm 6,3% về mức 680 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, HĐQT Công ty sẽ trình cổ đông phương án phát hành hơn 29,51 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phát hành 10:2 (tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 20 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện trong quý 2/2022.
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 295 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ quỹ dự phòng tài chính, (89,36 tỷ đồng), từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (89,36 tỷ đồng) và từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 theo BCTC năm 2021 đã kiểm toán của công ty (tối đa 116,4 tỷ đồng).
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN