Gỗ Trường Thành lỗ trở lại gần 11 tỷ đồng sau 4 quý có lãi

Sau cùng, lợi nhuận sau thuế của Gỗ Trường Thành ghi nhận lỗ 10,78 tỷ đồng trong quý 2/2022 so với cùng kỳ lãi 42 tỷ đồng, như vậy doanh nghiệp quay lại thua lỗ sau 1 năm có lãi liên tiếp.
 
Doanh thu quý 2/2022 của CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) tăng 42% so cùng kỳ, ghi nhận ở mức 623 tỷ đồng, tuy vậy giá vốn cũng tăng cao khiến biên lãi gộp giảm về 12% từ mức 16%. 
Đáng kể, doanh thu tài chính của doanh nghiệp tăng đột biến gấp 11 lên 21 tỷ đồng, do lãi tiền gửi cho cho vay ghi nhận 26,8 tỷ đồng so với cùng kỳ 0,56 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí tài chính cũng tăng mạnh do lãi tiền vay ghi nhận 30,2 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 15,5 tỷ đồng. 
Sau cùng, Gỗ Trường Thành ghi nhận lỗ 10,78 tỷ đồng trong quý 2/2022 so với cùng kỳ lãi 42 tỷ đồng, như vậy doanh nghiệp quay lại thua lỗ sau 4 quý có lãi liên tiếp.
Go Truong Thanh lo tro lai gan 11 ty dong sau 4 quy co lai
 
Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Gỗ Trường Thành ghi nhận doanh thu đạt 1.159 tỷ đồng, tăng 55% và lợi nhuận sau thuế tăng lên 7,76 tỷ đồng. Như vậy, tính tới 30/6/2022, Gỗ Trường Thành vẫn còn lỗ lũy kế lên tới 3.044 tỷ đồng. 
Trong năm 2022, Gỗ Trường Thành đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.268,85 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 72,76 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty mới hoàn thành được 10,7% kế hoạch lợi nhuận năm.
Tính tới 30/6, tổng tài sản xấp xỉ so với đầu năm lên 2.842 tỷ đồng. Tổng nợ ngắn hạn là 2.334 tỷ đồng.
Dòng tiền kinh doanh chính tiếp tục âm trong 6 tháng đầu năm. Cụ thể, dòng tiền kinh doanh chính âm 33,7 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 76,76 tỷ đồng.
Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 61,4 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 9,83 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN