Thuduc House lỗ 17 tỷ đồng trong quý 2, đầu tư chứng khoán lỗ 84%

Thuduc House lỗ sau thuế 17 tỷ đồng quý 2, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm 66 tỷ đồng.
CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, TDH) vừa công bố BCTC quý 2 với doanh thu thuần 10 tỷ đồng, giảm mạnh 92% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp chỉ còn hơn 3 tỷ. 
Doanh thu sụt giảm mạnh do doanh thu bán bất động sản của Thuduc House giảm từ 305 tỷ đồng quý 2/2021 xuống còn 6,5 tỷ đồng quý 2 năm nay.
Thuduc House lo 17 ty dong trong quy 2, dau tu chung khoan lo 84%
TDH báo lỗ trong quý 2/2022. 
Doanh thu tài chính cũng giảm mạnh chỉ còn 4 tỷ đồng từ mức 216 tỷ đồng, trong khi các chi phí giảm không đáng kể. 
Kết quả, Thuduc House lỗ sau thuế 17 tỷ đồng quý 2 trong khi cùng kỳ năm trước có lãi 155 tỷ đồng, trong đó lỗ thuộc về cổ đông công ty mẹ chiếm 16 tỷ đồng.
Lũy kế 6 tháng, Thuduc House ghi nhận doanh thu thuần 30 tỷ đồng và lãi sau thuế 42,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 93% và 80% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong năm nay, Thuduc House đặt chỉ tiêu 709 tỷ đồng doanh thu và 342 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau nửa năm, công ty mới đạt 4% kế hoạch doanh thu và 12,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Tính tới cuối tháng 6, tổng tài sản của công ty giảm so với đầu kỳ còn khoảng 1.802 tỷ đồng. Công ty cũng ghi nhận 34,5 tỷ đồng đầu tư chứng khoán và phải trích lập 29 tỷ đồng dự phòng giảm giá chứng khoán, tương đương lỗ 84%.
Thuduc House lo 17 ty dong trong quy 2, dau tu chung khoan lo 84%-Hinh-2
Danh mục đầu tư chứng khoán của TDH. 
Thuduc House không sử dụng nợ vay. Vốn chủ sở hữu của công ty chỉ còn 626 tỷ đồng tại ngày 30/6 do khoản lỗ lũy kế khoảng 687,5 tỷ đồng.
Tại thời điểm cuối quý 2, lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp âm 66 tỷ đồng, giảm so với con số âm 248 tỷ đồng của cùng kỳ. 
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN