SHB: Nguồn thu chính quý 2 sụt giảm, nợ xấu tăng vọt 55%

Trong quý 2/2022, nguồn thu chính của SHB sụt giảm nhưng nhờ các khoản thu ngoài lãi tăng khá cũng như cắt giảm chi phí mà lãi ròng tăng 72%. Tuy nhiên điều đáng lo ngại là nợ xấu của SHB tăng vọt 55%.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (HoSE: SHB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2022 với nguồn thu chính là thu nhập lãi thuần sụt giảm gần 10% về mức 4.209 tỷ đồng. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư cũng lao dốc 88% về vỏn vẹn 28 tỷ đồng.
Còn lại các hoạt động khác của SHB trong kỳ đều ghi nhận tăng khá như lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 64% lên 221 tỷ đồng; kinh doanh ngoại hối gấp 2,3 lần với 49 tỷ đồng; đặc biệt hoạt động khác có lãi lớn 246 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 77 tỷ đồng.
Kỳ này SHB cắt giảm mạnh chi phí hoạt động 24% về còn 945 tỷ đồng. Đồng thời dự phòng rủi ro tín dụng cũng được giảm 46% về mức 1.189 tỷ đồng.
Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế của SHB trong quý 2 tăng mạnh 72% lên mức 2.096 tỷ đồng.
Lũy kế 6 tháng, chỉ tiêu thu nhập lãi thuần lại tăng trưởng khá nhờ quý 1 với 8.442 tỷ, tăng 22% so cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cũng từ đó mà tăng 83% lên con số 4.678 tỷ đồng.  
SHB: Nguon thu chinh quy 2 sut giam, no xau tang vot 55%
 
Kỳ này, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của SHB bất ngờ ghi âm tới 19.236 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 3.233 tỷ đồng. 
Tại thời điểm 30/6/2022, tổng tài sản của SHB tăng thêm 3% lên 522.131 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi và cho vay các TCTD khác giảm hơn 20% về mức 50.960 tỷ đồng; Cho vay khách hàng tăng 2,8% lên mức 372.675 tỷ đồng; đặc biệt các khoản lãi, phí phải thu tăng đột biến 75% lên tới 10.757 tỷ đồng. 
Trong cơ cấu nợ, tiền gửi của khách hàng tăng 3,8% lên mức 339.768 tỷ đồng.
Về chất lượng nợ cho vay, tổng nợ xấu của SHB kỳ này tăng vọt 55% lên tới 9.494 tỷ đồng. Trong đó nợ có khả năng mất vốn tăng 29% khi chiếm 3.925 tỷ đồng; nợ nghi ngờ tăng vọt gấp 2,8 lần với 4.628 tỷ đồng; nợ dưới tiêu chuẩn lại giảm 36% về còn 940 tỷ đồng. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của SHB tăng từ mức 1,69% của đầu kỳ lên 2,55%.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN