Hoa Sen: Biên lãi gộp giảm còn 13%, lãi ròng quý 3 sụt 84%

Lợi nhuận sau thuế của Hoa Sen quý vừa qua giảm 84% so với cùng kỳ 2021 còn 265 tỷ đồng.
Trong quý 3 niên độ tài chính 2021-2022 (từ 1/4 - 30/6), Hoa Sen (HSG) ghi nhận doanh thu đạt 12.177 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp giảm 46% về 1.595 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 22,7% về chỉ còn 13,1%.

Doanh thu tài chính cũng tụt dốc 71% còn 44 tỷ đồng do không còn khoản lãi lớn từ hoạt động đầu tư như cùng kỳ năm ngoái. Chi phí tài chính tăng thêm gần 68 tỷ, chủ yếu do chênh lệch tỷ giá. Các khoản chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng cao hơn trước.

Kết quả là lợi nhuận sau thuế của Hoa Sen quý vừa qua giảm 84% so với cùng kỳ 2021, còn 265 tỷ đồng.

Hoa Sen: Bien lai gop giam con 13%, lai rong quy 3 sut 84%
 Doanh nghiệp của đại gia Lê Phước Vũ chung cảnh ngộ với các doanh nghiệp thép.
Lũy kế trong 9 tháng đầu niên độ, Hoa Sen ghi nhận doanh thu đạt 41.771,5 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 1.138 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ.

Sau 9 tháng đầu niên độ 2022, tập đoàn của Chủ tịch Lê Phước Vũ đã thực hiện 90% kế hoạch doanh thu và khoảng 46 - 76% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Hoa Sen giảm 13,3% so với đầu năm về 23.079 tỷ đồng. Tài sản chủ yếu tồn kho đạt 12.345 tỷ đồng. 
Về cơ cấu tồn kho, tồn kho của Công ty chủ yếu là 6.925,6 tỷ đồng nguyên liệu, vật liệu; 3.506,1 tỷ đồng thành phẩm; 587,5 tỷ đồng công cụ, dụng cụ…
Mặc dù sở hữu tồn kho lớn nhưng tính tới 30/6/2022, Công ty chỉ trích lập dự phòng giảm giá tồn kho là 158,8 tỷ đồng, thấp hơn đầu năm ghi nhận trích lập lên tới 206,9 tỷ đồng (giảm 48,1 tỷ đồng). 
Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 12% so với đầu năm lên 7.667,6 tỷ đồng và chiếm 33,2% tổng nguồn vốn (đầu năm chiếm 25,7% tổng nguồn vốn).
Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm, Hoa Sen ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 687,1 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 1.025,2 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 293,1 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 831,1 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ. 
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN