DRH Holdings chỉ lãi 14 tỷ đồng năm 2021, không đạt mục tiêu đề ra

Luỹ kế cả năm 2021, DRH Holdings có 48 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 38% so với cùng kỳ, lãi sau thuế đạt gần 14 tỷ đồng, giảm 73% so với năm 2020.
 
CTCP DRH Holdings (DRH) đã công bố BCTC quý 4/2021 với doanh thu thuần đạt 39 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ. Lãi gộp đạt 8,4 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 2,7 tỷ đồng quý 4 năm ngoái.
Trong kỳ, chi phí tài chính tăng cao gấp đôi, lãi từ công ty liên kết cũng giảm 29%, kết quả DRH Holdings lãi sau thuế 7,8 tỷ đồng, giảm 32% so với quý 4/2020.
Luỹ kế cả năm 2021, DRH Holdings có 48 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 38% so với cùng kỳ, lãi sau thuế đạt gần 14 tỷ đồng, giảm 73% so với năm 2020.
Năm 2021, DRH Holdings đặt kỳ vọng tổng doanh thu đạt 870 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 90 tỷ đồng. Như vậy với kế hoạch DRH có tỷ lệ hoàn thành kế hoạch ở mức rất thấp với vỏn vẹn 5,5% mục tiêu về doanh thu và 18% mục tiêu về lợi nhuận.
DRH Holdings chi lai 14 ty dong nam 2021, khong dat muc tieu de ra
 
Tại thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản của DRH ghi nhận gần 2,638 tỷ đồng, tăng 5% so với hồi đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn hơn 829 tỷ đồng, tăng 5%. Hàng tồn kho cũng tăng nhẹ so với đầu năm, giá trị gần 854 tỷ đồng với toàn bộ là bất động sản dở dang.
Ngoài ra, DRH không còn ghi nhận khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang, đầu năm con số ở mức gần 98 tỷ đồng. Trong khi đó, bất động sản đầu tư gần 93 tỷ đồng (đầu năm không ghi nhận khoản này).
Tại thời điểm cuối năm 2021, nợ phải trả của DRH hơn 1.778 tỷ đồng, tăng 8%. Đáng chú ý, người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng đột biến lên hơn 1.013 tỷ đồng, gấp đôi con số đầu năm.
Về cơ cấu nợ vay, nợ ngắn hạn tăng 50%, lên gần 443 tỷ đồng và không còn ghi nhận nợ vay dài hạn (đầu năm vay gần 115 tỷ đồng).
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN