NT2: Lãi ròng năm 2021 giảm 15% nhưng vẫn vượt kế hoạch

NT2 đã hoàn thành được 71% mục tiêu về doanh thu và vượt 15,6% mục tiêu về lợi nhuận.
Quý 4, doanh thu thuần của CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đạt 1.635 tỷ đồng tăng 23% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng cao nên lãi gộp giảm 47% xuống còn 150 tỷ đồng.
Khấu trừ chi phí và thuế, Công ty báo lãi sau thuế đạt 121 tỷ đồng, giảm 40% so với quý 4/2020. 
Theo NT2 mặc dù trong quý 4 một số chỉ tiêu hoạt động của công ty hiệu quả hơn so với cùng kỳ như doanh thu sản xuất điện tăng 23%, doanh thu tài chính tăng 18%, chi phí tài chính giảm 91%,.
Tuy nhiên giá vốn hàng bán tăng cao chủ yếu do tăng chi phí nguyên liệu khí đầu vào dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm mạnh.
NT2: Lai rong nam 2021 giam 15% nhung van vuot ke hoach
 
Luỹ kế cả năm 2021, doanh thu thuần đạt 5.474 tỷ đồng, tăng nhẹ 5,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 534 tỷ đồng, giảm 14,5% so với năm 2020.
Năm 2021, NT2 đề ra chỉ tiêu kinh doanh khá thận trọng với tổng doanh thu 7.713 tỷ đồng, tăng 26% song lãi sau thuế chỉ ở mức 462 tỷ đồng, giảm 26% so với năm 2020.
Như vậy với kế hoạch này kết thúc năm 2021, NT2 đã hoàn thành được 71% mục tiêu về doanh thu và vượt 15,6% mục tiêu về lợi nhuận.
Tính đến thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản của NT2 đạt gần 6.624 tỷ đồng, tăng khoảng 243 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó các khoản phải thu ngắn hạn là 2.230 tỷ đồng chiếm 33,5% tổng tài sản và tăng 50% so với hồi đầu năm.
Nợ ngắn hạn còn khoảng 2.390 tỷ đồng; trong đó tổng nợ vay ghi nhận 210 tỷ đồng, giảm 73% so với thời điểm đầu năm.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN