Đất Xanh miễn nhiệm một Phó Tổng giám đốc

Ông Lê Văn Hưng chính thức trở thành Phó Tổng giám đốc DXG vào năm 2021.
HDQT CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) đã thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Văn Hưng kể từ ngày 30/11. Ông Lê Văn Hưng đã có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản và hiện đang phụ trách Khối Đầu tư dự án của tập đoàn.
Năm 2021, ông Hưng chính thức được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc DXG. Ngoài ra, Ông Lê Văn Hưng còn đảm đương vai trò Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An, phụ trách mảng phát triển bất động sản của tập đoàn.
Dat Xanh mien nhiem mot Pho Tong giam doc
 DXG miễn nhiệm một Phó tổng giám đốc.
Bất động sản Hà An là công ty con do Đất Xanh nắm 99,99% vốn, hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản. Đây cũng là công ty con mà Đất Xanh rót vốn nhiều nhất, với giá trị đầu tư 8.977 tỷ đồng tại ngày 30/9.
Hiện ông Lê Văn Hưng đang sở hữu 200.050 cổ phiếu DXG, chiếm 0,033% vốn điều lệ của Đất Xanh sau khi bán hơn 72.000 cổ phiếu trong tháng 7 và tháng 8.
Sau khi miễn nhiệm ông Lê Văn Hưng, ban điều hành của Đất Xanh còn 3 người gồm: Ông Bùi Ngọc Đức - Tổng Giám đốc cùng 2 Phó Tổng Giám đốc là bà Đỗ Thị Thái, ông Nguyễn Trường Sơn.
Hà Thảo

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN