Constrexim Số 8 (CX8) bị phạt hành chính về thuế

Xây lắp Constrexim Số 8 phải nộp đủ số tiền thuế GTGT còn thiếu hơn 145 triệu đồng và nộp đủ số tiền thuế TNDN còn thiếu gần 2 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước.
Cục thuế TP Hà Nội có quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim Số 8 (CX8) do vi phạm về thuế GTGT và thuế TNDN.
Đối với hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, Công ty bị phạt 29 triệu đồng; bên cạnh đó, Xây lắp Constrexim Số 8 còn phải nộp 6,5 triệu đồng do có hành vi khai sai, khai không đầy đủ các chỉ tiêu liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế trong hồ sơ khai thuế GTGT nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, tăng số thuế được miễn, giảm hoặc chưa được hoàn thuế.
Constrexim So 8 (CX8) bi phat hanh chinh ve thue
 CX8 bị phạt hành chính về thuế. 
Về biện pháp khắc phục hậu quả, Xây lắp Constrexim Số 8 phải nộp đủ số tiền thuế GTGT còn thiếu hơn 145 triệu đồng và nộp đủ số tiền thuế TNDN còn thiếu gần 2 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước.
Ngoài ra, Xây lắp Constrexim Số 8 phải nộp thêm tiền chậm nộp là 23,5 triệu đồng. Tiền chậm nộp được tính đến ngày 16/11, Cục thuế TP Hà Nội yêu cầu Công ty tự tính và nộp số tiền phạt chậm nộp từ ngày 17/11 đến ngày liền kề trước ngày nộp đủ số tiền thuế chậm nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định.
Như vậy, tổng số tiền truy thu, tiền phạt mà Xây lắp Constrexim Số 8 phải nộp là 206 triệu đồng.
Hà Thảo

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN