Lãi suất giảm và phí bảo hiểm yếu ảnh hưởng thu nhập tài chính ròng 2024 của BVH

Lãi suất huy động giảm và phí bảo hiểm yếu vào năm 2023 sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng thu nhập tài chính ròng vào năm 2024 của BVH.
Chứng khoán Vietcap (VCSC) cho rằng, tăng trưởng phí bảo hiểm của Tập đoàn Bảo Việt (BVH) dự kiến phục hồi chậm trong năm 2024.
Do đó, VCSC điều chỉnh giảm 9% giá mục tiêu của BVH xuống còn 43.200 đồng/cổ phiếu và nâng khuyến nghị từ Phù hợp thị trường lên Khả quan do giá cổ phiếu đã giảm hơn 10% trong 3 tháng qua.
VCSC điều chỉnh giảm giá mục tiêu BVH do (1) việc điều chỉnh giảm 1%/0,6%/9% dự báo lãi ròng các năm 2023/2024/2025 và (2) việc giảm P/B mục tiêu từ 1,70 lần xuống 1,40 lần, tác động lớn hơn so với (3) hiệu ứng tích cực từ việc cập nhật mô hình định giá sang cuối năm 2024.
VCSC giảm 1% dự báo thu nhập ròng năm 2023 do (1) việc giảm 3,3% dự báo tổng doanh thu phí bảo hiểm, ảnh hưởng nhiều hơn so với (2) mức tăng 5,4% trong thu nhập tài chính ròng.
VCSC cho rằng BVH vẫn duy trì vị thế là một trong những doanh nghiệp lớn hàng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ. Trong 9 tháng đầu năm 2023, BVH có thị phần cao nhất về tổng phí bảo hiểm nhân thọ và đứng thứ hai về thị phần phí bảo hiểm phi nhân thọ trong số các công ty bảo hiểm Việt Nam.
Lai suat giam va phi bao hiem yeu anh huong thu nhap tai chinh rong 2024 cua BVH
 
Tổng phí bảo hiểm nhân thọ ghi nhận mức giảm so với cùng kỳ lần đầu tiên trong năm 2023.
Theo Tổng cục Thống kê, phí bảo hiểm nhân thọ toàn hệ thống giảm 10,7% so cùng kỳ trong 9 tháng đầu năm 2023 (9T 2023), trong khi phí bảo hiểm phi nhân thọ toàn hệ thống tăng 2,6% so cùng kỳ.
Thị phần phi nhân thọ của BVH được duy trì tương đối tốt trong 9T 2023 một phần nhờ tính chất mùa vụ của doanh thu phí bảo hiểm trong quý 3/2023.
Trong khi đó, VCSC cho rằng mức giảm 2,2% so cùng kỳ của phí bảo hiểm nhân thọ trong 9T 2023 của BVH có thể cho thấy tác động tiêu cực từ những thách thức hiện tại trong ngành bảo hiểm nhân thọ đối với BVH có phần hạn chế hơn so với các công ty cùng ngành do đóng góp từ doanh thu bancassurance khá thấp.
Tuy nhiên, phí bảo hiểm nhân thọ quý 3/2023 vẫn giảm 1,3% so với quý trước, điều này cho thấy mảng bảo hiểm nhân thọ vẫn còn kém khả quan. VCSC dự báo phí bảo hiểm nhân thọ năm 2023 sẽ giảm 2,1% so cùng kỳ và dự kiến sẽ phục hồi nhẹ vào năm 2024 do niềm tin của khách hàng đối với các sản phẩm bảo hiểm đã suy giảm mạnh và sẽ cần thời gian để phục hồi uy tín của ngành.
VCSC kỳ vọng biên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sẽ cải thiện so với cùng kỳ vào năm 2024.
VCSC dự báo chi phí bồi thường/phí bảo hiểm thuần năm 2024 sẽ giảm xuống 40,6% từ mức đỉnh 10 năm là 44,6% vào năm 2023 chủ yếu do công ty chứng khoán này kỳ vọng chi phí bồi thường thấp hơn đối với các hợp đồng chấm dứt trước hạn.
Tuy nhiên, VCSC kỳ vọng chi phí dự phòng toán học năm 2024 sẽ tăng so với cùng kỳ do giả định của VCSC về (1) doanh thu phí bảo hiểm mới phục hồi vào năm 2024 và (2) áp lực giảm lãi suất chiết khấu kỹ thuật do lãi suất trái phiếu Chính phủ nằm ở mức thấp trong hầu hết năm 2023.
Nhìn chung, VCSC kỳ vọng mức tăng trưởng của phí bảo hiểm và chi phí bồi thường cải thiện sẽ giúp lỗ từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm 9,6% so cùng kỳ.
Lãi suất giảm dự kiến gây áp lực thu nhập tài chính vào năm 2024. Các ngân hàng thương mại đã liên tục giảm lãi suất huy động từ quý 2/2023 đến nay. VCSC cho rằng lãi suất huy động giảm và phí bảo hiểm yếu vào năm 2023 sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng thu nhập tài chính ròng vào năm 2024.
Hiện tại, VCSC dự báo thu nhập tài chính ròng năm 2024 sẽ giảm 6,2% so với mức cơ sở cao vào năm 2023.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN