Cổ phiếu OIL vào diện cảnh báo do kiểm toán ngoại trừ 3 năm

Sau khi xem xét báo cáo tài chính năm 2022 kiểm toán đã quyết định đưa OIL vào diện cảnh báo do BCTC năm của OIL bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ 3 năm liên tiếp trở lên.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố quyết định đưa cổ phiếu OIL của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil) vào diện cảnh báo từ ngày 23/3.
HNX cho biết, sau khi xem xét báo cáo tài chính năm 2022 kiểm toán đã quyết định đưa OIL vào diện cảnh báo do BCTC năm của OIL bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ 3 năm liên tiếp trở lên.
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cổ phiếu bị cảnh báo theo quy định của Quyết định này, OIL phải có văn bản gửi HNX giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục.
Co phieu OIL vao dien canh bao do kiem toan ngoai tru 3 nam
 Cổ phiếu OIL sắp vào diện cảnh báo.
PVOil vừa công bố BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2022 với doanh thu thuần tăng 80% so với năm 2021, đạt 104.214 tỷ đồng. Sau trừ các khoản thuế phí, lợi nhuận ròng của OIL đạt 723 tỷ đồng, giảm 6% so với năm trước đó.
Dù vậy, tại thời điểm 31/12/2022, công ty vẫn còn lỗ luỹ kế hơn 185 tỷ đồng.
Lãnh đạo PVOil cho biết so với thời điểm trước cổ phần hóa ngày 31/12/2017 (lỗ lũy kế 1.676 tỷ), con số ghi nhận hiện tại đã giảm 1.491 tỷ đồng và giảm sâu so với mức lỗ lũy kế hơn 3.000 tỷ ghi nhận hồi cuối năm 2014; phần lỗ lũy kế còn lại sẽ được "dứt điểm" trong thời gian ngắn tới.
Tại ngày 31/12/2022, OIL đang ghi nhận khoản nợ thu khó đòi hơn 894 tỷ đồng trong đó khoản nợ khó đòi chủ yếu là khoản nợ từ công ty con (Petec) là 683,5 tỷ đồng.
Các khoản nợ này được ghi nhận trước thời điểm cổ phần hóa OIL năm 2018 và đều được trích lập dự phòng 100% nên không ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh hiện tại của công ty, có thể hoàn nhập cũng như ghi nhận vào lợi nhuận khi thu hồi được nợ.
Tổng tài sản của PV OIL tăng nhẹ lên mức 28.800 tỷ đồng bao gồm 23.233 tỷ ngắn hạn. Trong số này, tiền mặt - tương đương và tiền gửi ngắn hạn khoảng 11.750 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng lên 2.941 tỷ.
Nợ phải trả của OIL tăng lên gần 17.500 tỷ và vốn chủ sở hữu hơn 11.320 tỷ.
Hà Thảo

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN