Becamex IJC huy động gần 1.260 tỷ đồng trả nợ, làm dự án

Becamex IJC dự kiến huy động gần 1.260 tỷ đồng để đầu tư và trả nợ vay ngân hàng,...
Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên được công bố, CTCP Phát triển hạ tầng kỹ thuật (Becamex IJC, IJC) đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 1.634 tỷ đồng, giảm 18% và lợi nhuận sau thuế dự kiến 500 tỷ đồng, giảm 2% so với thực hiện trong năm 2022.
Đáng lưu ý, IJC dự kiến lĩnh vực bất động sản ghi nhận 800 tỷ đồng, giảm 31% và lợi nhuận sau thuế dự kiến ghi nhận 267 tỷ đồng, giảm 7% so năm trước. Trong đó, các dự án dự kiến triển khai và đưa vào kinh doanh như dự án tại các khu phường Hòa Phú, Thành phố mới Bình Dương.
Đối với lĩnh vực thu phí, doanh thu dự kiến ghi nhận 312 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 173 tỷ đồng, tăng 3% so với thực hiện trong năm 2022.
Về phương án cổ tức, Becamex IJC dự kiến sẽ trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 14%. Sang năm 2023, mức cổ tức dự kiến giảm về chỉ còn 10%.
Becamex IJC huy dong gan 1.260 ty dong tra no, lam du an
 IJC lên kế hoạch đi lùi cho năm 2023.
Bên cạnh đó, IJC dự kiến trình cổ đông kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 50% với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2023-2024 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Số tiền huy động dự kiến là 1.259,16 tỷ đồng, Becamex IJC sẽ dùng để đầu tư xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng giao thông và/hoặc các dự án khác; thanh toán nợ gốc và/hoặc lãi vay ngắn hạn và dài hạn của ngân hàng, thanh toán các khoản nợ vay gốc và/hoặc lãi trái phiếu và/hoặc các khoản nợ khác; và bổ sung vốn kinh doanh...
Hà Thảo

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN