NT2 lên kế hoạch lãi giảm nhẹ 6% về 8.300 tỷ năm nay

NT2 đặt kế hoạch với tổng doanh thu 8.299 tỷ đồng, giảm 6% so năm ngoái, mục tiêu sản xuất được 4,1 tỷ kWh điện trong năm nay.
Tuần trước, CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã tổ chức Hội nghị Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2 tháng đầu năm 2023 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
Theo đó, doanh nghiệp đặt kế hoạch với tổng doanh thu 8.299 tỷ đồng, giảm 6% so với kết quả kiểm toán năm ngoái, mục tiêu sản xuất được 4,1 tỷ kWh điện trong năm nay.
Ngay từ đầu năm, NT2 đã tổ chức thực hiện kế hoạch 2023, phân kỳ cụ thể, triển khai công việc đồng bộ đến tất cả các phòng/phân xưởng vận hành công ty.
NT2 len ke hoach lai giam nhe 6% ve 8.300 ty nam nay
 NT2 lên kế hoạch đi lùi năm 2023.
Công tác kế hoạch, giám sát và đánh giá kế hoạch được thực hiện từng quý/năm để kịp thời điều chỉnh và đưa ra các giải pháp tối ưu tổ chức thực hiện và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
rong 2 tháng đầu năm 2023, NT2 kiểm soát tốt định mức kinh tế kỹ thuật, các tổ máy luôn khả dụng, sẵn sàng huy động theo thị trường điện.
Kết quả trong tháng 2 vừa qua, NT2 đã kiểm soát tốt định mức kinh tế kỹ thuật, các tổ máy luôn khả dụng, nhờ vậy sản xuất được hơn 355 triệu kWh, vượt 85% kế hoạch tháng. Doanh thu bán điện trong tháng của NT2 đạt hơn 717 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN