Chứng khoán Agribank báo lãi quý 2 lao dốc 92% do không còn đột biến từ hoạt động khác

Báo cáo tài chính quý 2/2022 của CTCP Chứng khoán Agribank (Agriseco, HoSE: AGR) ghi nhận lợi nhuận sau thuế lao dốc tới 92% về còn 22 tỷ đồng. 
Cụ thể, doanh thu hoạt động quý 2 của Agriseco giảm 4,6% về mức 86 tỷ đồng. Trong cơ cấu doanh thu hoạt động, lãi các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm từ 15,8 tỷ về 9,2 tỷ đồng, lãi các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) giảm từ 17,2 tỷ về 13 tỷ đồng, doanh thu môi giới giảm từ 24,3 tỷ về 19,3 tỷ đồng. Ngược lại, lãi các khoản cho vay và phải thu tăng từ 29 tỷ lên 39 tỷ đồng.
Thêm vào đó, chi phí hoạt động chiếm 47 tỷ đồng trong khi cùng kỳ được hoàn nhập tới 68 tỷ đồng chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất các khoản phải thu, lỗ suy giảm tài sản tài chính... hơn 231 tỷ đồng.
Đặc biệt, Agriseco chỉ ghi nhận 4 tỷ đồng lợi nhuận khác, lao dốc 97% so mức đột biến 149 tỷ đồng của cùng kỳ. Thu nhập khác của công ty giảm mạnh do cùng kỳ năm trước thực hiện ghi nhận khoản mục người mua trả tiền trước liên quan chuyển nhượng khoản đầu tư góp vốn vào CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HNG) vào thu nhập khác số tiền 149 tỷ đồng.
Do đó, lợi nhuận sau thuế của Agriseco suy giảm gần 92% so cùng kỳ, về còn 22 tỷ đồng.
Chung khoan Agribank bao lai quy 2 lao doc 92% do khong con dot bien tu hoat dong khac
 
Lũy kế 6 tháng, doanh thu của Agriseco giảm nhẹ 3% về mức 188 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng sụt giảm mạnh gần 76% về mức 72 tỷ đồng. 
Tại thời điểm cuối kỳ, Agriseco có 2.396 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 5% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay ở mức 1.065 tỷ đồng, tăng 44% và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) 796 tỷ đồng, tăng 28%.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN