Gelex: Phát hành 8 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 8.895 tỷ đồng

Ngày 23/4, CTCP Tập đoàn Gelex (mã GEX) đã thông qua kế hoạch ESOP, phát hành 8 triệu cổ phiếu (tương đương 0,9% tổng số cổ phiếu đang lưu hành) với giá 10.000 đồng/CP. 
 
Gelex: Phat hanh 8 trieu co phieu, nang von dieu le len 8.895 ty dong
 
Tại đại hội, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 và năm 2024, phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cho người lao động (ESOP) đã được thông qua. Cụ thể, lãnh đạo GELEX cho biết:
Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, Gelex hiện đang có 2.608 tỷ đồng (bằng 30,63% vốn điều lệ) là cổ tức có thể phân phối. Trong đó, 1.945 tỷ đồng là nguồn cổ tức có thể phân phối tối đa bằng tiền. Tuy nhiên, doanh nghiệp sẽ không chia cổ tức năm 2023 và chỉ trích 3,3 tỷ đồng vào quỹ khen thưởng, phúc lợi, còn lại sẽ giữ lại để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.
GEX đặt mục tiêu trả cổ tức tiền mặt trong năm 2024 là 1.500 đồng/CP so với dự báo là 1.000 đồng/CP mặc dù ban lãnh đạo hiểu rằng cần phải duy trì tỷ lệ nợ vay thấp để huy động vốn với chi phí thấp. ĐHCĐ cũng đã thông qua việc cho phép HĐQT tạm ứng cổ tức tiền mặt, một lần hoặc nhiều lần tùy thuộc vào HĐKD của công ty.
Về phương án ESOP, Gelex được thông qua kế hoạch phát hành 8 triệu cổ phiếu (tương đương 0,9% số lượng cổ phiếu lưu hành) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát và cán bộ nhân viên. Thời gian phát hành dự kiến là vào quý II/2024. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm kể từ ngày phát hành.
Dự kiến sau phát hành, vốn điều lệ của Gelex sẽ đạt 8.895 tỷ đồng, số tiền thu được từ đợt phát hành (dự kiến là 80 tỷ đồng) sẽ được sử dụng để: thanh toán cho các hoạt động mua sắm vật tư tập trung cho các đơn vị thành viên; thanh toán gốc, lãi các khoản vay ngân hàng, và thanh toán phí dịch vụ, phí tư vấn của đợt phát hành và các chi phí hoạt động khác của GELEX.
Gelex: Phat hanh 8 trieu co phieu, nang von dieu le len 8.895 ty dong-Hinh-2
 Chi tiết các nội dung theo phương án phát hành cổ phiếu ESOP của Gelex được thông qua
Năm 2023, Gelex ghi nhận tổng doanh thu thuần 29.998 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.398 tỷ đồng, lần lượt giảm 6,5% và giảm 32,7% so với năm 2022. So với kế hoạch đề ra, kết quả này đã hoàn thành 80% mục tiêu doanh thu và vượt 10% mục tiêu lợi nhuận cả năm.
Đánh giá về năm 2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) Gelex cho rằng đây là năm nhiều biến động và khó khăn của kinh tế toàn cầu cũng như Việt Nam.
Trong bối cảnh đó, Gelex đã bám sát các định hướng trọng yếu được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua, chủ động thích ứng và linh hoạt áp dụng nhiều giải pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh để ứng phó, kiểm soát hiệu quả rủi ro, củng cố nội lực và hoạch định nhiều chiến lược hướng đến phát triển bền vững.
Sang năm 2024, ban lãnh đạo Gelex nhận định bối cảnh nền kinh tế vĩ mô dự kiến sẽ phục hồi nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, khó khăn. Do đó, Gelex đã đề ra mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 32.303 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.921 tỷ đồng, tăng lần lượt 7,7% và 37,5% so với thực hiện 2023.
Cụ thể với mảng thiết bị điện, vật liệu xây dựng, Gelex sẽ tiếp tục giữ và tăng trưởng thị phần tại thị trường trong nước, đồng thời, từng bước phát triển mở rộng ra thị trường nước ngoài. Ngoài ra, Công ty cũng định hướng chú trọng tối ưu hóa sản xuất, đẩy mạnh công tác nghiên cứu và phát triển, hợp tác với các đối tác lớn để sản xuất sản phẩm mới với hàm lượng công nghệ cao, phù hợp nhu cầu thị trường.
Song song đó, Gelex sẽ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, triển khai các giải pháp tối ưu chi phí, cân đối công nợ, kiểm soát hàng tồn kho, tăng cường quản trị rủi ro,… để nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ vững vị thế, hỗ trợ cho tăng trưởng bền vững.
Ở mảng kinh doanh bất động sản, Gelex định hướng gia tăng chuỗi giá trị, chất lượng dịch vụ, tiện ích, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, khai thác tối đa hiệu quả quỹ đất.
Gelex sẽ từng bước chuyển đổi bất động sản khu công nghiệp từ thể thức cơ bản truyền thống sang thành phố công nghiệp tích hợp đô thị sinh thái, hướng đến phát triển xanh và bền vững. Ngoài ra, Gelex sẽ tiếp tục nghiên cứu và đầu tư các dự án công nghiệp khác.
Cũng trong năm 2024, Gelex cho biết sẽ tiếp tục tái cơ cấu danh mục đầu tư hiện hữu, tập trung nguồn lực vào các ngành hàng có tiềm năng theo chiến lược của tập đoàn.
Tại phiên giao dịch chiều ngày 24/4, cổ phiếu GEX đóng cửa với giá 20.300 đồng/cp (+4,37%); giá trị giao dịch đạt hơn 225 tỷ đồng.
Gelex: Phat hanh 8 trieu co phieu, nang von dieu le len 8.895 ty dong-Hinh-3
 Giá cổ phiếu GEX

Thảo Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN