Hoà Bình báo lãi thấp nhất 5 năm, dòng tiền kinh doanh âm 314 tỷ đồng

Tập đoàn Hoà Bình đã thực hiện được 90% mục tiêu doanh thu và 56% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2020.
CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (HBC) ghi nhận doanh thu trong quý 4 đạt 3.183 tỷ đồng giảm 36% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu tài chính ở mức 72 tỷ đồng, gấp gần 6 lần cùng kỳ, các chi phí đều được tiết giảm.
Nhưng lãi ròng trong quý 4 của Hoà Bình cũng giảm đến 96% về mức 9 tỷ đồng từ 208 tỷ đồng.
Còn về cả năm, doanh thu và lãi ròng giảm lần lượt 40% và 82% về 11.228 tỷ đồng và 74 tỷ đồng, đây là con số lãi thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.
Hoa Binh bao lai thap nhat 5 nam, dong tien kinh doanh am 314 ty dong
 HBC báo lãi năm 2020 thấp nhất 5 năm.
Được biết, năm 2020, HBC đặt kế hoạch doanh thu 12.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 125 tỷ đồng. Như vậy, HBC đã thực hiện được 90% mục tiêu doanh thu và 56% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Tại ngày cuối năm, phải thu ngắn hạn chiếm 68% - tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản đạt 10.570 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng là 5.458 tỷ đồng và phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng là 4.078 tỷ đồng.
Nói thêm, khoản phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng là một khoản không chắc chắn, không là căn cứ để ghi nhận doanh thu trong kỳ kế toán và đã từng là vấn đề khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại về phương pháp ghi nhận này.
Tổng nợ đi vay là 5.117 tỷ đồng, tăng 156 tỷ đồng so với con số đầu năm và chủ yếu từ ngân hàng. Đáng lưu ý, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của tập đoàn vẫn âm, ghi nhận âm gần 314 tỷ đồng năm 2020. Tuy nhiên, con số này đã giảm so với dòng tiền âm 706 tỷ đồng năm 2019.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN