Tập đoàn Bảo Việt báo tỷ lệ thất thoát tăng trong quý 4/2020

Tỷ lệ bồi thường và tỷ lệ dự phòng năm 2020 của BVH lần lượt là 32,3% (-4,5 điểm %) và 56,6% (+8,9 điểm %)
Tập đoàn Bảo Việt (HoSE: BVH) đã công bố kết quả hợp nhất cho năm 2020 với tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc là 37,9 nghìn tỷ đồng, tăng nhẹ 5,3% so năm trước. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 1,5 nghìn tỷ đồng, tăng 30% so năm trước.
Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc năm 2020 của BVH đạt 37,7 nghìn tỷ đồng, tăng 5,5% so năm trước. Trong đó doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt 28 nghìn tỷ đồng và doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ đạt 9,7 nghìn tỷ đồng (tương ứng tăng lần lượt 10% và giảm 5,9%). 
Doanh thu phí bảo hiểm thuần năm 2020 là 33,8 nghìn tỷ đồng, tăng 3,6% so năm trước. 
Tap doan Bao Viet bao ty le that thoat tang trong quy 4/2020
 
Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc riêng quý 4 năm 2020 đạt 10,5 nghìn tỷ đồng, tăng 7,9%. Trong đó doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt 8,1 nghìn tỷ đồng và doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ đạt 2,5 nghìn tỷ đồng (tương ứng tăng 11% và giảm nhẹ 1,2%).
Lợi nhuận sau thuế của BVH tăng mạnh 139,4% lên 475 tỷ đồng nhờ mức tăng trưởng chậm 3,4% của các khoản dự phòng và bồi thường ròng quý 4 cũng như thu nhập tài chính thuần tăng 30,3% chủ yếu đến từ việc chi phí tài chính giảm mạnh 46%.
Tap doan Bao Viet bao ty le that thoat tang trong quy 4/2020-Hinh-2
 Tình hình kinh doanh của BVH trong năm 2020

Theo VCSC, tỷ lệ bồi thường và tỷ lệ dự phòng năm 2020 của BVH lần lượt là 32,3% (-4,5 điểm %) và 56,6% (+8,9 điểm %).

Chi phí dự phòng toán học năm 2020 là 19 nghìn tỷ đồng (+ 24,6%, hoàn thành 102,4% dự phóng năm 2020 của VCSC).

Thu nhập tài chính thuần năm 2020 đạt 7,7 nghìn tỷ đồng (+ 36,0%, hoàn thành 110,5% dự phóng năm 2020 của VCSC).

Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN