Nông nghiệp Hoàng Anh Gia Lai thoát lỗ ngoạn mục nhờ bán công ty con

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HNG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020 với mức lãi 363 tỷ đồng, khả quan hơn nhiều so con số lỗ 781 tỷ đồng của cùng kỳ 2019.
Cụ thể, doanh thu thuần quý 4 của HNG ghi nhận 608 tỷ đồng, tăng gần 14% so cùng kỳ. HNG tiếp tục kinh doanh dưới giá vốn khi khoản mục giá vốn hàng bán ngốn tới gần 809 tỷ đồng khiến lỗ gộp 201 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần cùng kỳ.
Tuy nhiên, nhờ ghi nhận 965 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính, trong kỳ chỉ 286 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí tài chính 237 tỷ (tăng 75%); chi phí bán hàng và cho phí quản lý đều ghi nhận giảm lần lượt còn 38 tỷ và 57 tỷ đồng. Ngoài ra, HNG còn lỗ từ hoạt động khác hơn 55 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ tới 436 tỷ đồng).
Sau cùng, HNG vẫn lãi ròng 360 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 779 tỷ đồng.
Nhờ đó, cả năm HNG đã có lãi ròng gần 21 tỷ đồng, trong khi năm 2019 âm khủng 2.425 tỷ đồng. Mặc dù có lãi song, HNG vẫn còn lỗ luỹ kế 2.306 tỷ đồng do ảnh hưởng từ các năm trước.
Dù vậy, ở báo cáo tài chính riêng lẻ, HNG vẫn phải chịu lỗ ròng gần 39 tỷ đồng trong quý 4, giảm mạnh so mức lỗ 239 tỷ của cùng kỳ do trích lập dự phòng khoản đầu tư vào công ty con. Còn hợp nhất có lãi nhờ chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty con, trong khi cùng kỳ lỗ do có ghi nhận các chi phí liên quan đến chuyển đổi vườn cây.

Trước đó, tại đại hội bất thường vừa qua, đại diện HNG cho biết đã quyết định chuyển nhượng 3 công ty con cho CTCP Nông nghiệp Trường Hải (Thagrico, tên mới của Thadi). Cụ thể là chuyển nhượng phần vốn góp chiếm 100% vốn tại Công ty TNHH MTV Cao su Hoàng Anh Quang Minh; phần vốn góp chiếm 100% vốn tại Công ty TNHH MTV Bò sữa Tây Nguyên và phần vốn góp chiếm 99.97% vốn tại CTCP Hoàng Anh Đắk Lắk. 3 đơn vị này có hoạt động kinh doanh chính là trông cây cao su, chăn nuôi và bất động sản.

Như vậy cùng với 100% vốn góp tại Công ty TNHH MTV An Đông Mia, HNG đã quyết định bán phần sở hữu tại 4 công ty con cho Thagrico chỉ trong vòng 1 tháng. Thagrico là tên mới của Thadi, đơn vị do ông Trần Bá Dương đồng giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Ông Đoàn Nguyên Đức chia sẻ giá trị các thương vụ bán 4 công ty con vào mức 9,200 tỷ đồng. Cùng với việc dự kiến huy động tiền từ phát hành cổ phiếu khoảng hơn 7 ngàn tỷ đồng, HNG sẽ có khoảng hơn 16 ngàn tỷ đồng chỉ trong một thời gian ngắn.

Chính con số có lãi này đã cứu cánh cho HNG thoát án huỷ niêm yết do thua lỗ 3 năm liên tiếp. 
Nong nghiep Hoang Anh Gia Lai thoat lo ngoan muc nho ban cong ty con
 
Tại thời điểm cuối năm 2020, tổng tài sản tăng thêm 1.348 tỷ đồng lên mức 24.628 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt của HNG vỏn vẹn gần 27 tỷ đồng, tuy nhiên các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng lại tăng hơn gấp đôi lên 3.537 tỷ đồng.
Vay tài chính ngắn hạn tăng gần gấp đôi lên 7.297 tỷ đồng, còn dài hạn giảm nhẹ xuống 4.105 tỷ đồng. 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của HNG tiếp tục âm 979 tỷ đồng, giảm mạnh so mức âm 1.903 tỷ của năm 2019 chủ yếu do tăng giảm hàng tồn kho (1.254 tỷ đồng), tiền lãi vay đã trả (406 tỷ). Đồng thời, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 1.627 tỷ, và lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính kỳ này ghi dương 2.522 tỷ đồng.
Dù vậy, lưu chuyển tiền thuần trong năm qua âm gần 85 tỷ đồng, trong khi năm trước vẫn dương 39 tỷ đồng.
Huy động vốn như nào khi vẫn còn lỗ luỹ kế?

Với nguồn vốn từ việc chuyển nhượng 4 công ty con và phát hành cổ phiếu, HNG sẽ dùng chi trả các khoản nợ cấp bách cho nhà cung cấp, đối tác, trả nợ cho Thagrico, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG), còn lại dùng đầu tư.

 Về phương án chào bán hơn 741 triệu cp riêng lẻ, HNG chào bán 550 triệu cp để hoán đổi nợ và hơn 191 triệu cp còn lại sẽ dùng để bổ sung vốn hoạt động. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá 10,000 đồng/cp là hơn 7,414 tỷ đồng.

Theo HNG, lỗ lũy kế tính đến 30/06/2020 ghi nhận gần 2,313 tỷ đồng, không đủ điều kiện để chào bán cổ phiếu ra công chúng. Vì vậy, Công ty chỉ có một phương án duy nhất là phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. Để giải quyết nhu cầu vốn cấp thiết của Công ty cũng như thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh đến năm 2021, HĐQT Công ty lựa chọn phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và bổ sung vốn hoạt động.

HNG sẽ hoán đổi hầu hết khoản nợ của Thagrico nhằm cải thiện các chỉ số tài chính để Công ty tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, HNG sẽ bổ sung vốn lưu động để tiếp tục đầu tư sản xuất kinh doanh theo chiến lược và kế hoạch từ năm 2021 đến hết năm 2023, nhằm đảm bảo tính bền vững trong sản xuất nông nghiệp quy mô lớn với nền tảng hữu cơ.

Năm 2021, Ban điều hành HNG đề ra kế hoạch doanh thu 2,109 tỷ đồng, trong đó mảng trái cây đem về 1,766 tỷ đồng và mủ cao su chiếm 343 tỷ đồng. Kế hoạch lợi nhuận này giảm phân nửa so với kế hoạch 2020. Công ty sẽ đầu tư mới 1,000 ha chuối, 1,000 ha xoài và đàn bò 8,000 con.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN