Video về 'khẩu thần công' tại Lễ hội Ná Nhèm ở Lạng Sơn

Được coi là một trong những lễ hội độc đáo nhất Việt Nam, tổ chức vào ngày Rằm tháng Giêng hằng năm tại Lạng Sơn, lễ hội Ná Nhèm theo tiếng dân tộc Tày gọi là "mặt nhọ".
Xuất hiện “khẩu thần công” tại Lễ hội “mặt nhọ” ở Lạng Sơn


Lý Thùy

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN