Video: Ngày Valentine bị cấm ở những nơi trên thế giới

Ở một số nơi trên thế giới, kỷ niệm ngày Valentine là... bất hợp pháp.
>>>Mời độc giả xem video:
Lý Thùy

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN