Lâm Đồng kêu gọi nhà đầu tư cho 142 dự án trong giai đoạn 2021-2025

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt danh mục với 142 dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

TP Bảo Lộc có 41 dự án, TP Đà Lạt có 22 dự án, huyện Đức Trọng có 19 dự án, huyện Di Linh có 14 dự án…

Tại Đà Lạt, một số dự án lớn như: Khu du lịch Hồ Prenn 1.000 ha tại ba phường 3, 10 và 11; Khu đô thị đường Nguyễn Hoàng và hồ Vạn Kiếp tại phường 7 và 8 diện tích 207 ha; Khu du lịch tại phân khu chức năng số 3-0 thuộc Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm quy mô 150 ha…

Tại TP Bảo Lộc: Khu dân cư mở rộng phường Lộc Tiến 224 ha, Khu đô thị thiên đường Mắc Ca tại phường B'Lao và phường Lộc Sơn quy mô 187,39 ha; Khu du lịch núi Sa Pung (432 ha)

Lam Dong keu goi nha dau tu cho 142 du an trong giai doan 2021-2025
 Một góc TP Đà Lạt.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố, công khai chủ trương thu hút đầu tư các dự án nêu trên theo đúng quy định.

Sở này chịu trách nhiệm hướng dẫn UBND các huyện, TP Đà Lạt và Bảo Lộc và các Sở, ban ngành liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức lựa chọn đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy định hiện hành.

 UBND tỉnh Lâm cũng giao các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố Bảo Lộc và Đà Lạt tiếp tục rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án kêu gọi thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, định kỳ 6 tháng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Gia Lai

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN