Tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2024

Quốc hội vừa quyết định tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với một số nhóm hàng hoá, dịch vụ đến hết năm 2024.

Tại Nghị quyết Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV vừa được Quốc hội thông qua vào phiên bế mạc 29/6, Quốc hội đã quyết định tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế GTGT đối với một số nhóm hàng hoá, dịch vụ đến hết năm 2024.

Theo đó, tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm a mục 1.1 khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian từ ngày 1/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

Quốc hội giao Chính phủ tổ chức thực hiện chính sách bảo đảm đạt mục tiêu đề ra; chịu trách nhiệm điều hành, thực hiện nhiệm vụ thu, không làm ảnh hưởng đến dự toán thu và bội chi ngân sách nhà nước năm 2024 theo Nghị quyết của Quốc hội; đảm bảo nguồn thu cho các nhiệm vụ chi đã được dự toán và nhu cầu cấp bách phát sinh.

Tiep tuc giam 2% thue gia tri gia tang den het nam 2024

Toàn cảnh phiên bế mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Ảnh: QH

Theo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, một số ý kiến cho rằng việc xác định hàng hóa, dịch vụ thuộc diện được giảm thuế còn khó khăn, vướng mắc trong thực hiện, chưa thực sự tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, do đó, đề nghị giảm 2% thuế suất thuế GTGT đối với tất cả các nhóm đối tượng đang áp dụng mức thuế suất 10% theo quy định của Luật thuế GTGT.

Đồng thời, có ý kiến đề nghị cân nhắc kéo dài thời gian áp dụng chính sách có thể đến hết năm 2025 hoặc đến khi Luật Thuế GTGT (sửa đổi) có hiệu lực.

Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, phạm vi các nhóm hàng hoá, dịch vụ được giảm thuế GTGT đã được xác định khi ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 và áp dụng thống nhất trong Nghị quyết số 101/2023/QH15 và Nghị quyết số 110/2023/QH15 của Quốc hội.

Chính phủ đã ban hành Nghị định và các văn bản hướng dẫn thực hiện trong thời gian qua. Đối với các vướng mắc trong thực hiện chính sách liên quan đến việc xác định đối tượng thuộc diện được giảm thuế, theo báo cáo của Chính phủ, về cơ bản, các nội dung này đã được tháo gỡ thông qua việc Bộ Tài chính chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để xử lý và kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Về thời gian thực hiện, Chính phủ đề nghị thời gian áp dụng chính sách từ ngày 1/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024 và hiện không có cơ sở để kéo dài thêm thời gian áp dụng chính sách này.

Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin cho phép giữ phạm vi đối tượng giảm thuế như quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và thời gian áp dụng chính sách từ ngày 1/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

Theo Quang Tuyền/Nhà đầu tư

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN