Nhiều điểm mới trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi

Lần đầu tiên luật hóa mô hình Hội đồng Y khoa quốc gia, cho phép các cơ sở y tế tự quyết giá dịch vụ không vượt khung, cơ chế tự chủ, xã hội hóa... trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)
Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) gồm 12 Chương, 121 Điều, được Quốc hội thông qua với tỷ lệ đại biểu tán thành là 78%, 51 người không tán thành và 36 người không biểu quyết.
Luật sửa đổi lần này có nhiều điểm mới so với Luật khám chữa bệnh (KCB) hiện hành, như lần đầu luật hóa Hội đồng Y khoa quốc gia. Hội đồng Y khoa Quốc gia là tổ chức do Chính phủ thành lập, có chức năng đánh giá độc lập năng lực hành nghề KCB.
Nhieu diem moi trong Luat Kham benh, chua benh sua doi
Luật Khám, chữa bệnh (sửa đổi) lần này có nhiều điểm mới so với Luật Khám, chữa bệnh hiện hành.
Theo đó, Hội đồng Y khoa quốc gia có nhiệm vụ xây dựng, ban hành bộ công cụ và tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề KCB. Đồng thời, tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về kết quả kiểm tra đánh giá.
Hội đồng Y khoa là mô hình lần đầu có tại Việt Nam, do đó Chính phủ quyết định tổ chức và hoạt động.
Về công tác tự chủ bệnh viện, cơ sở y tế được tự chủ trong quyết định về tổ chức và nhân sự, phát triển các hoạt động chuyên môn và phục vụ khám bệnh, chữa bệnh. Bệnh viện được quyết định mức thu dịch vụ, hàng hóa liên quan đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định, trừ trường hợp do Nhà nước định giá.
Ngoài ra, Bệnh viện cũng được quyết định sử dụng nguồn thu hợp pháp để đầu tư các dự án thực hiện hoạt động KCB; được quyết định giá dịch vụ KCB nhưng không vượt quá giá do Bộ trưởng Y tế quy định, trừ giá dịch vụ theo yêu cầu và giá hình thành từ hoạt động hợp tác công tư.
Nhieu diem moi trong Luat Kham benh, chua benh sua doi-Hinh-2
Người dân đăng ký khám chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện 
Đối với giá dịch vụ khám bệnh, Bộ trưởng Y tế phối hợp Bộ trưởng Tài chính quy định phương pháp định giá với dịch vụ KCB. Bộ trưởng Y tế quy định giá dịch vụ thuộc danh mục Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán, giá dịch vụ do ngân sách nhà nước thanh toán, giá dịch vụ không phải do BHYT thanh toán cũng không phải dịch vụ theo yêu cầu.
HĐND cấp tỉnh quy định giá KCB với các bệnh viện trên địa bàn, nhưng không vượt khung giá tương ứng của Bộ Y tế.
Bệnh viện công lập áp dụng giá với người không có thẻ BHYT dùng dịch vụ thuộc danh mục do Quỹ BHYT chi trả mà không phải loại hình theo yêu cầu. Viện cũng được tự quyết định giá dịch vụ theo yêu cầu nhưng phải kê khai.
Bệnh viện tư được quyết định và kê khai, niêm yết giá. Còn bệnh viện đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) được quyết định giá KCB theo pháp luật về PPP.
Liên quan đến công tác xã hội hóa trong hoạt động KCB, Luật cho phép thu hút nguồn lực xã hội bao gồm đầu tư và đầu tư theo hình thức công tư để thành lập cơ sở y tế tư nhân; được vay vốn, thuê mượn thiết bị...
Hương Nguyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN