Giá xăng tăng mạnh lên gần 30.000 đồng/lít

Liên Bộ Công Thương - Tài Chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu trong nước khi hầu hết đều tăng mạnh so với kỳ trước.
Theo đó, giá xăng E5RON92 tăng 1.491 đồng lên 28.959 đồng/lít; xăng RON95 tăng 1.554 đồng lên 29.988 đồng/lít.
Đối với dầu diezen 0.05S cũng tăng 1.120 đồng lên 26.650 đồng/lít; Dầu hỏa cũng tăng 1.340 đồng lên 25.168 đồng/lít; Riêng dầu mazut 180CST 3.5S vẫn ổn định tại mức 21.560 đồng/kg.
Gia xang tang manh len gan 30.000 dong/lit
 Giá xăng tăng lên mức kỷ lục.
Liên Bộ cũng thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít (kỳ trước là 300 đồng/lít) và RON95 ở mức 100 đồng/lít (kỳ trước là 400 đồng/lít), dầu diesel ở mức 100 đồng/lít, dầu hỏa ngừng trích lập (kỳ trước là 119 đồng/lít) và dầu mazut tiếp tục không trích lập.
Đồng thời thực hiện chi Quỹ BOG đối với dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít (kỳ trước không chi), dầu mazut ở mức 33 đồng/kg (kỳ trước không chi), các mặt hàng xăng dầu khác không chi.
Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 11/5/2022 và kỳ điều hành ngày 04/5/2022 là: 136,968 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 10,484 USD/thùng, tương đương tăng 8,29% so với kỳ trước); 141,098 USD/thùng xăng RON95 (tăng 10,761 USD/thùng, tương đương tăng 8,26% so với kỳ trước; 147,690 USD/thùng dầu hỏa (tăng 11,316 USD/thùng, tương đương tăng 8,30% so với kỳ trước); 150,136 USD/thùng dầu diesel (tăng 7,160 USD/thùng, tương đương tăng 5,01% so với kỳ trước); 701,864 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 1,665 USD/tấn, tương đương tăng 0,24% so với kỳ trước).
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN