Cụ ông đã qua đời nhưng sống lại thần kỳ khi đang được gia đình lo hậu sự

Một bệnh nhân 77 tuổi vừa được Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cứu sống do ngừng tim (hạ thân nhiệt chỉ huy).
 
Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN