Quá nắng nóng chú cóc dẫn muôn loài đi tìm... máy lạnh

Chỉ vì quá nắng nóng không thể chịu nổi nữa, chú cóc quyết định đứng lên dẫn muôn loài vào siêu thị để dùng ké điều hòa.

Truyện Cổ Remix

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN