Xăng RON 95 giảm... 77 đồng/lít

Từ 15h30 ngày 15/01, xăng RON 95 giảm 77 đồng/lít, xăng E5 RON 92 giảm 36 đồng/lít, dầu diesel 0.05S giảm 43 đồng/lít, dầu hỏa giảm 50 đồng/lít.
Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định dùng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để giảm giá bán lẻ trong nước.
Xang RON 95 giam... 77 dong/lit
 
Theo đó, mỗi lít xăng E5 RON 92 giảm 36 đồng, xăng RON 95 giảm 77 đồng. Các mặt hàng dầu cũng giảm 43-50 đồng/lít, riêng dầu madut tăng 789 đồng/kg.

Như vậy, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 không cao hơn 19.845 đồng/lít, xăng RON 95 là 20.913 đồng.

Dầu hỏa tối đa 15.535 đồng/lít, dầu diesel không quá 16.548 đồng và dầu madut 12.709 đồng/kg.

Nhà điều hành trích Quỹ bình ổn giá 100 đồng/lít xăng E5 RON 92, dầu diesel và dầu hỏa. Mức trích quỹ với xăng RON 95 là 400 đồng/lít. Riêng mặt hàng dầu madut không trích quỹ. Cùng đó, mức chi sử dụng Quỹ bình ổn giá với xăng E5 RON 92 là 200 đồng/lít. Các mặt hàng dầu 150 đồng/lít.

Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN