VNDirect sắp chi hơn 600 tỷ đồng trả cổ tức 2021

Ngày 27/5, Chứng khoán VNDirect (VND) sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ thực hiện 5%. Ngày thanh toán dự kiến 10/6 và số tiền chi ra khoảng 609 tỷ đồng.
Năm 2021, VNDirect ghi nhận lợi nhuận sau thuế 2.383 tỷ đồng, gấp 3,4 lần năm trước. Với kết quả này, HĐQT đề xuất và được cổ đông thông qua mức chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 5%.
Trong tháng 3, công ty đã thực hiện thưởng cổ phiếu tỷ lệ 80% và chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 để tăng vốn lên 12.178 tỷ đồng.
VNDirect sap chi hon 600 ty dong tra co tuc 2021
 
Về kết quả kinh doanh trong quý 1 vừa qua, VND ghi nhận doanh thu hoạt động tăng mạnh trong quý 1 lên mức 1.766 tỷ đồng, tăng 61%. Trong đó, lãi từ các khoản cho vay, phải thu tăng mạnh tới gần 170% lên hơn 464 tỷ đồng. Doanh thu môi giới tăng 73% lên mức 461.6 tỷ đồng.
Đáng chú ý, Công ty ghi doanh thu bảo lãnh phát hành hơn 72 tỷ đồng, gấp hơn 13 lần cùng kỳ. Hoạt động tự doanh quý 1 cũng mang lại kết quả tích cực cho VND. Lãi tự doanh của Công ty đạt gần 410 tỷ đồng, tăng gần 40% so với cùng kỳ.
Quý này, VND không ghi nhận gần 76 tỷ đồng lãi từ tài sản sẵn sàng để bán (AFS). Mặc dù chi phí hoạt động cũng tăng cao nhất là ở mảng môi giới, VND vẫn ghi nhận lãi sau thuế hơn 762 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN