Hòa Phát bị phạt 125 triệu đồng do không có Thành viên HĐQT độc lập

UBCKNN vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG).
Ngày 11/05/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 244/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tập đoàn Hòa Phát số tiền 125 triệu đồng.
Sở dĩ HPG bị phạt do đã có hành vi vi phạm hành chính không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Cụ thể là Tập đoàn Hòa Phát không có thành viên Hội đồng quản trị độc lập vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
Hiện tại, Hòa Phát có 7 thành viên HĐQT, nhưng không có thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
Trong khi đó, theo quy định tại Khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải đảm bảo quy định có tối thiểu 2 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 6 đến 8 thành viên.
Hoa Phat bi phat 125 trieu dong do khong co Thanh vien HDQT doc lap
 
Ngày 24/5 tới, Hòa Phát sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên để thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu 160.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trong khoảng từ 25.000 - 30.000 tỷ đồng. Công ty dự kiến chi cổ tức 25% cho năm 2022, còn cổ tức năm 2021 ở mức 35% trong đó 5% bằng tiền mặt và 30% bằng cổ phiếu. 
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN