Nhà đầu tư sẽ được biết giao dịch tự doanh của CTCK từ ngày 23/5

Các SGDCK thực hiện công bố thông tin cuối ngày giao dịch về tổng khối lượng và tổng giá trị giao dịch mua, bán tự doanh đối với từng mã chứng khoán.
Căn cứ báo cáo của các Sở Giao dịch chứng khoán (SGDCK) về tình hình giao dịch trên thị trường chứng khoán (TTCK) thời gian qua, căn cứ quy định tại Điều 12 và khoản 2 Điều 37 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên TTCK, được sự chấp thuận của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đề nghị SGDCK Việt Nam chỉ đạo SGDCK Tp. Hồ Chí Minh, SGDCK Hà Nội thực hiện các giải pháp sau:
1. Các SGDCK thực hiện công bố thông tin cuối ngày giao dịch về tổng khối lượng và tổng giá trị giao dịch mua, bán tự doanh đối với từng mã chứng khoán.
Nha dau tu se duoc biet giao dich tu doanh cua CTCK tu ngay 23/5
 
2. SGDCK Tp. Hồ Chí Minh, SGDCK Hà Nội yêu cầu tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi giá cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sàn từ năm (05) phiên liên tiếp trở lên phải báo cáo, công bố các thông tin liên quan đến công ty có ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu; SGDCK đồng thời công bố nội dung báo cáo giải trình của tổ chức niêm yết/tổ chức đăng ký giao dịch trên trang thông tin điện tử của SGDCK.
3. Đề nghị các SGDCK tổ chức triển khai các giải pháp trên trước ngày 23/5/2022.
UBCKNN thông báo để các SGDCK biết và triển khai thực hiện.
Trước đó, vào tháng 2, các công ty dữ liệu trên thị trường thông báo ngừng cung cấp dữ liệu tự doanh. Lý do được đưa ra là Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) dừng cung cấp gói dữ liệu tự doanh kể từ ngày 1/3.
Tuy nhiên, mới đây, trước biến động mạnh của thị trường, UBCKNN đã có động thái đầu tiên nhằm hỗ trợ thị trường ổn định, trấn an tâm lý nhà đầu tư khi yêu cầu công bố giao dịch tự doanh của CTCK, đổi cách tính giá thanh toán HĐTL VN30 ngày đáo hạn, yêu cầu các tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch phải báo cáo, công bố thông tin liên quan khi cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sàn từ 5 phiên liên tiếp trở lên.
Một nội dung khác trong cuộc họp là Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sẽ điều chỉnh cách tính giá cuối cùng của hợp đồng tương lai chỉ số VN30 là giá trị trung bình trong 30 phút cuối cùng của ngày đáo hạn thay vì lấy mức giá đóng cửa như hiện nay là sử dụng kết quả của phiên ATC. Điều này giúp hạn chế bất lợi lên thị trường cơ sở.
Đối với phiên giao dịch phái sinh hàng ngày sẽ tiếp tục nghiên cứu để sớm có giải pháp phù hợp. UBCKNN cũng cho biết sẽ thực hiện nhiều giải pháp trong thời gian tới để rút ngắn tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN