Thị giá 114.000 đồng/cp, Vingroup sắp trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 12,5%

Vingroup sắp phát hành 423 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông năm 2020.
Tập đoàn Vingroup (VIC) thông báo 18/8 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ gần 12,5%.
Theo đó, số lượng cổ phiếu phát hành thêm là 422,8 triệu đơn vị. Vốn điều lệ sau phát hành dự kiến tăng từ 34.448 tỷ đồng lên 38.676 tỷ đồng.
Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020. Cụ thể, tính đến cuối năm 2020, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối xấp xỉ 4.360 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty còn gần 35.412 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.
Trên thị trường, cổ phiếu VIC chốt phiên ngày 5/8 tại mốc 114.000 đồng/cp, ghi nhận tăng hơn 8% trong vòng 1 tuần qua. 
Thi gia 114.000 dong/cp, Vingroup sap tra co tuc bang co phieu ty le 12,5%
 VIC sắp phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
Mới đây, Vingroup đã báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 với tổng doanh thu thuần đạt 38.451 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước, với hầu hết các lĩnh vực kinh doanh đều tăng trưởng, đặc biệt là lĩnh vực Bất động sản và Công nghiệp tăng tương ứng 62% và 53%.
Lợi nhuận trước và sau thuế trong kỳ của VIC lần lượt đạt 3.618 tỷ đồng và 565,5 tỷ đồng, tương ứng tăng 34% và giảm 37% so với cùng kỳ năm ngoái.
Luỹ kế 6 tháng, doanh thu thuần hợp nhất của Vingroup đạt 61.770 tỷ đồng, tăng 59%; lợi nhuận trước thuế đạt 6.403 tỷ đồng, tăng 4,6%; lợi nhuận sau thuế đạt 1.433 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ 2020.
Như vậy, với kế hoạch kinh doanh năm 2021 là doanh thu 170.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.500 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm, Công ty mới hoàn thành 36% mục tiêu doanh thu và 32% mục tiêu lợi nhuận năm.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN