PHR lãi 9 tháng giảm đến 53% do hụt tiền đền bù dự án KCN Nam Tân Uyên

Không được ghi nhận tiền đền bù hỗ trợ thiệt hại khi bàn giao đất thực hiện dự án KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2, Cao su Phước Hòa báo lãi giảm nhẹ trong quý 3.
CTCP Cao su Phước Hòa (PHR) công bố BCTC quý 3 với doanh thu đạt 522 tỷ đồng, tăng 34% so cùng kỳ, lợi nhuận gộp tăng 245% lên 200 tỷ đồng, trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 14,8% lên 38,4%.
Trong kỳ, lãi từ công ty liên doanh, liên kết ghi lỗ 31,5 tỷ đồng. Trừ thêm các chi phí và thuế, lợi nhuận sau thuế đạt 171 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,4% so với cùng kỳ năm trước.
PHR lai 9 thang giam den 53% do hut tien den bu du an KCN Nam Tan Uyen
 
Công ty thuyết minh lợi nhuận khác trong quý 3/2021 giảm tới 115,2 tỷ đồng, tương ứng 97,1% so với cùng kỳ do trong quý 3/2020 công ty ghi nhận tiền đền bù hỗ trợ thiệt hại khi bàn giao đất thực hiện dự án KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2 là 100 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, PHR ghi nhận doanh thu đạt 1.279 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 340 tỷ đồng, lần lượt tăng 44% và giảm 53% so với cùng kỳ.
Trong đó, đáng chú ý trong 9 tháng đầu năm công ty không ghi nhận thu tiền bồi thường thực hiện dự án so với cùng kỳ ghi nhận 556 tỷ đồng. Đây chính là nguyên nhân chính dẫn tới lợi nhuận giảm mạnh trong 9 tháng đầu năm 2021.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN