Thương mại Hà Tây bị phạt 100 triệu đồng do không công bố hàng loạt văn bản

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Thương mại Hà Tây (HTT).
 

Theo đó, Công ty bị phạt tiền 100 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, HTT đã không công bố thông tin theo quy định pháp luật. Công ty không CBTT trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) các tài liệu:

- Văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2018 so với 6 tháng đầu năm 2017;

- Bản cung cấp thông tin của Phó Tổng Giám đốc (Phạm Hồng Hà) và Kế toán trưởng (Trần Thị Đông).

- Văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2019 bị lỗ; công văn số 090119/HTT ngày 09/01/2019 (công bố việc nhận quyết định xử lý vi phạm thuế và gia hạn cưỡng chế nợ thuế của Cục thuế thành phố Hà Nội);

Thuong mai Ha Tay bi phat 100 trieu dong do khong cong bo hang loat van ban
 HTT bị phạt 100 triệu đồng. 

Công ty CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN/trang thông tin điện tử của HOSE:

- Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 ngày 23/6/2018;

- Văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận (sau thuế quý 2/2018 bị lỗ, sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 trước và sau soát xét, sau thuế quý 4/2018 bị lỗ, sau thuế năm 2018 so với năm 2017, sau thuế năm 2018 trước và sau kiểm toán, 6 tháng đầu năm 2019 bị lỗ, sau thuế quý 3/2019 so với quý 3/2018);

- Quyết định ngày 22/8/2018 của Tổng Giám đốc về việc miễn nhiệm kế toán trưởng;

- Biên bản và Nghị quyết ngày 22/8/2018 của Hội đồng quản trị (bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, kế toán trưởng và tổ chức ĐHĐCĐ bất thường);

- Báo cáo tài chính (6 tháng đầu năm 2018 đã soát xét, quý 4/2018, năm 2018 đã kiểm toán, quý 2/2019, 6 tháng đầu năm 2019 đã soát xét);

- Báo cáo tài chính quý 3/2018 và giải trình chênh lệch lợi nhuận; văn bản giải trình ý kiến ngoại trừ trong (Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 đã soát xét);

- Báo cáo thường niên năm 2018; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019).

Ngoài ra, trong hôm nay 18/6, 20 triệu cổ phiếu của Thương mại Hà Tây bị huỷ niêm yết là do kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với BCTC năm 2019, thuộc trường hợp bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định.

Trước đó, HoSE đã quyết định đưa toàn bộ 20 triệu cổ phiếu HTT vào diện bị tạm ngừng giao dịch từ ngày 22/5 do Công ty tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi bị đưa vào diện bị kiểm soát đặc biệt.

Cổ phiếu HTT bị đưa vào diện bị kiểm soát đặc biệt từ 21/10/2019. Hơn nữa, HoSE cũng có công văn nhắc nhở lần thứ 2 đối với Thương mại Hà Tây về việc chậm công bố báo cáo tài chính quý 1/2020.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN