Đầu tư Hải Phát lên kế hoạch lợi nhuận giảm tối đa 23% so năm 2019

Năm 2020, Hải Phát đặt kế hoạch doanh thu giảm tối đa 59%, còn lợi nhuận giảm tối đa gần 23% so với thực hiện năm 2019.
 • Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông vừa công bố của CTCP Đầu tư Hải Phát (HoSE: HPX), năm 2020, công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu từ 1.600 - 2.000 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ từ 1.100 - 1.500 tỷ đồng.

 • Lợi nhuận sau thuế từ 350 - 400 tỷ đồng, riêng công ty mẹ từ 300 - 330 tỷ đồng.

  • Trong khi đó, năm 2019, Hải Phát thực hiện được 3.908 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất, đạt 91% kế hoạch. Còn lợi nhuận sau thuế là 453 tỷ đồng, đạt gần 63% kế hoạch.

  • Như vậy, kế hoạch năm 2020 của Hải Phát suy giảm khá nhiều so với thực hiện của năm 2019. Cụ thể, doanh thu giảm tối đa 59%, còn lợi nhuận giảm tối đa gần 23%.

  • Dau tu Hai Phat len ke hoach loi nhuan giam toi da 23% so nam 2019
    
 • Hải Phát cho biết, đối với công tác đầu tư, công ty sẽ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư các dự án An Bình 1&2, Mai Pha và Dự án Đồng Quang để đảm bảo các dự án này có thể triển khai thực hiện theo phân kỳ trong năm 2021, 2022. Trong đó dự án Khu đất 5ha Phú Hài - Phan Thiết có thể được khởi công vào tháng 10/2020.

 • Đối với công tác triển khai, công ty sẽ hoàn thành việc xây dựng công trình dự án 1,4ha Phú Yên, công tác quyết toán và nghiệm thu đưa vào sử dụng các dự án đã hoàn thành bao gồm: dự án The Pride, dự án Tân Tây Đô, dự án The Vesta, dự án Phú Lương và dự án Roman Plaza; triển khai đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại thuộc dự án Công viên Fidel thành phố Đông Hà - Quảng Trị với quy mô 1,1 ha đất thương mại.

 • Đối với hoạt động M&A, công ty tập trung tìm kiếm các dự án đầu tư, kinh doanh ngắn hạn. Mục tiêu phải tìm được ít nhất 2 dự án để có thể triển khai kinh doanh ngắn hạn chuyển nhượng, thu hồi vốn hợp tác đầu tư tại một số dự án.

 • Đối với hoạt động kinh doanh, tập trung công tác kinh doanh dự án 1,4 ha Phú Yên, Đông Hà - Quảng Trị và toàn bộ hàng tồn dự án Roman Plaza.

 • Hải Phát xác định mục tiêu, phương thức thoái vốn và tăng vốn ở một số công ty con, công ty liên kết. Cụ thể như nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Đầu tư Hải Phát Thủ Đô theo phương thức và thời điểm phù hợp, đồng thời thực hiện tái cấu trúc tại Tổng công ty Công trình giao thông 5; điều chỉnh tỷ lệ sở hữu vốn tại CTCP Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Hải Phát (Hải Phát Land); thoái vốn tại Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang (HPH Nha Trang) - TM1.

  Ngoài ra, Hải Phát còn tăng vốn từ nguồn lợi nhuận để lại với tỷ lệ 15% Vốn điều lệ hiện hữu và phát hành riêng lẻ để gia tăng tỷ lệ sở hữu của Công ty tại CTCP Đầu tư Hải Phát Thủ Đô.

Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN