Ngân hàng mua trái phiếu doanh nghiệp ảnh hưởng như nào sau Thông tư 16?

Thông tư 16 có khả năng khuyến khích các ngân hàng thực hiện chiến lược mua và nắm giữ đối với danh mục đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư 16/2021/TT- NHNN quy định các hoạt động được phép đối với danh mục đầu tư trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) của các ngân hàng và sẽ có hiệu lực vào ngày 15/01/2022.
Tại Thông tư này có một số các quy định đáng chú ý như các ngân hàng không được mua TPDN với mục đích để tái cơ cấu nợ, góp vốn/mua cổ phần tại các doanh nghiệp khác hoặc tăng vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp phát hành.
Vấn đề này có tác động không đáng kể do trước đây các ngân hàng cũng không tham gia vào các hoạt động này.
Ngan hang mua trai phieu doanh nghiep anh huong nhu nao sau Thong tu 16?
 
Thứ hai, Thông tư cũng quy định các ngân hàng không được bán và mua lại trái phiếu của doanh nghiệp đó trong vòng 12 tháng.
Các ngân hàng trước đây kiểm soát tăng trưởng tín dụng bằng cách bán TPDN vào cuối năm và sau đó mua lại vào năm mới; tuy nhiên, hành vi này hiện đã bị cấm bởi Thông tư 16.
Cũng cần lưu ý, thông tư định nghĩa “cùng một TPDN” là trái phiếu thuộc cùng một đợt/lô phát hành sơ cấp cụ thể, không phân biệt thời hạn.
Thứ ba, Thông tư cũng quy định các ngân hàng không được chuyển nhượng TPDN cho các công ty con của họ.
Ví dụ, điều khoản này hiện không cho phép TCB chuyển nhượng TPDN cho công ty con TCBS. Tuy nhiên, TCB cho biết trước đây biết số lượng này là rất nhỏ và sẽ không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của ngân hàng.
Lưu ý, TT16 không có tác động đến quỹ thị trường tiền tệ của TCBS vì vai trò của TCBS là nhà quản lý quỹ chứ không phải chủ sở hữu.
Nhìn chung, theo VCSC, TT16 sẽ có tác động làm giảm lượng giao dịch TPDN trên thị trường liên ngân hàng.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN