PNJ ước lãi sau thuế tháng 10 giảm 31% còn 120 tỷ đồng

Theo bản tin IR, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cho biết doanh thu thuần tháng 10 đạt 2.080 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm 31% khi còn 120 tỷ đồng.
Lũy kế 10 tháng đầu năm, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 14.594 tỷ đồng, tăng 8,1% và hoàn thành 69,5% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt 697 tỷ đồng, giảm 14,6%, hoàn thành 56,7% kế hoạch năm 2021.
Riêng trong tháng 10, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.080 tỷ, tăng 13,8% và lợi nhuận sau thuế giảm 31% khi còn 120 tỷ đồng.
Xét về tăng trưởng doanh thu, doanh thu kênh lẻ lũy kế 10 tháng năm 2021, kênh lẻ của PNJ vẫn duy trì được doanh thu tăng trưởng 8,6% so với cùng kỳ dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng về hoạt động kinh doanh từ cuối quý 2 và xuyên suốt quý 3.
Doanh thu sỉ luỹ kế giảm 5,5% so với cùng kỳ. Ngược lại doanh thu vàng miếng tăng trưởng 15,7%.
PNJ uoc lai sau thue thang 10 giam 31% con 120 ty dong
 Nguồn: PNJ
Biên lợi nhuận gộp trong tháng 10 đạt 17,8% so với mức 21,8% cùng kỳ 2020. Lũy kế 10 tháng, biên lợi nhuận gộp đạt 18,4% so với mức 19,7% cùng kỳ 2020.
Tổng chi phí hoạt động trong tháng 10 tăng 23,4% so với cùng kỳ 2020. Luỹ kế 10 tháng đầu năm, tỷ lệ chi phí hoạt động trên lợi nhuận gộp đạt 64,6%.
PNJ đã mở mới 18 cửa hàng PNJ Gold, đóng 18 cửa hàng PNJ Silver, 1 cửa hàng CAO, nhãn hàng Pandora đã đạt mốc 10 cửa hàng đầu tiên ở các thành phố lớn.
Bên cạnh đó PNJ đẩy mạnh hệ thống giao hàng online và vận hành các cửa hàng không bị ảnh hưởng do chính sách giãn cách xã hội ở một số địa phương.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN