Ngân hàng Bản Việt báo lỗ 59 tỷ đồng quý 4/2021, nợ xấu 2,53%

VietCapitalBank chịu lỗ hơn 59 tỷ đồng trong quý 4/2021, trong khi cùng kỳ vẫn có lãi 51 tỷ đồng.
Ngân hàng TMCP Bản Việt (VietCapitalBank, UPCoM: BVB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 với nguồn thu chính là thu nhập lãi thuần 358 tỷ đồng, tăng gần 15% so cùng kỳ.
Các nguồn thu ngoài lãi đều suy giảm mạnh so với cùng kỳ. Trong đó, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối ghi âm tới 960 triệu đồng trong khi cùng kỳ vẫn lãi hơn 11 tỷ đồng. Hay mua bán chứng khoán đầu tư lao dốc 93% về vỏn vẹn 3 tỷ đồng. Hoạt động khác cũng chỉ lãi thuần 19,5 tỷ đồng, giảm mạnh 44% so cùng kỳ. Chỉ riêng lãi thuần từ hoạt động dịch vụ nhích nhẹ lên 19 tỷ đồng.
Trong khi đó, chi phí hoạt động lại tăng 34% khi chiếm 355 tỷ đồng. Cộng thi khoản chi phí dự phòng rủi ro tín dụng bật tăng mạnh 34% lên 128 tỷ đồng.
Do đó VietCapitalBank chịu lỗ hơn 59 tỷ đồng trong quý 4/2021, trong khi cùng kỳ vẫn có lãi 51 tỷ đồng.
Ngan hang Ban Viet bao lo 59 ty dong quy 4/2021, no xau 2,53%
 
Lũy kế cả năm 2021, nhờ các quý trước hoạt động hiệu quả nên thu nhập lãi thuần tăng 30% lên 1.435 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng khá 55% lên con số 249 tỷ đồng.
Tại thời điểm cuối năm 2021, tổng tài sản của VietCapitalBank ghi nhận ở mức 76.511 tỷ đồng, tăng hơn 15.400 tỷ lên 76.511 tỷ đồng. Trong đó cho vay khách hàng tăng 16,4% khi chiếm 46.389 tỷ đồng. Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán tăng mạnh 92% lên 9.051 tỷ đồng.
Trong cơ cấu nợ, tiền gửi của khách hàng cũng tăng 9,3% lên 45.244 tỷ đồng. 
Về chất lượng nợ cho vay, tổng nợ xấu của VietCapitalBank kỳ này tăng 5,7% lên 1.176 tỷ đồng. Tuy nhiên tỷ lệ nợ xấu lại giảm từ mức 2,79% của đầu kỳ xuống mức 2,53%.
VietCapitalBank cũng vừa bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính do ngân hàng công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định về việc thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết ngày 17/2/2021. Do đó, ngân hàng bị phạt 60 triệu đồng. 
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN