Hoa Sen của ông Lê Phước Vũ báo lãi khủng 500 tỷ đồng trong 1 tháng

So với kế hoạch kinh doanh đã đề ra, Hoa Sen đã thực hiện đến 94% kế hoạch lợi nhuận.
CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) vừa công bố thông tin cho biết doanh thu tháng 3/2021 ước đạt 4.522 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước tính khoảng 501 tỷ đồng, tiêu thụ hơn 214.000 tấn sản phẩm. Đây là mức lợi nhuận kỷ lục doanh nghiệp đạt được trong 1 tháng.
Như vậy, lũy kế 6 tháng đầu niên độ (tháng 10/2020-3/2021), Hoa Sen ghi nhận doanh thu đạt gần 20.000 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 1.406 tỷ đồng.
Hoa Sen cua ong Le Phuoc Vu bao lai khung 500 ty dong trong 1 thang
 Nguồn: HSG.
Tại ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT HSG đặt mục tiêu niên độ tài chính 2020 - 2021 đạt sản lượng 1,8 triệu tấn, tăng 11%; doanh thu 33.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 20% và 30% so với thực hiện trong niên độ tài chính 2019 - 2020.
So với kế hoạch kinh doanh đã đề ra, Hoa Sen đã thực hiện đến 94% kế hoạch lợi nhuận.
Mới đây, tập đoàn thông báo quyết định HĐQT duyệt chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Hoa Sen Du Long – chủ đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Du Long.
Với kết quả kinh doanh khả quan, cổ phiếu HSG tăng mạnh trên thị trường chứng khoán, mức tăng lên đến 31.700 đồng/cp, tăng 5,8% từ mức giá tham chiếu.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN