CNG ước lãi quý 1 đi ngang ở mức 17,5 tỷ đồng

CTCP CNG Việt Nam (CNG) vừa đưa ra ước tính cho kết quả kinh doanh trong quý 1/2021 với lãi ròng ở mức đi ngang so cùng kỳ.
Theo báo cáo của Ban lãnh đạo CNG, Công ty đạt mức doanh thu 644 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 17,5 tỷ đồng, tăng 1,5%. Sản lượng khí CNG trong quý 1 đạt 63,7 triệu Sm3, vượt 9% kế hoạch quý.
Trong quý 2, CNG tiếp tục phát triển, mở rộng thị trường; nghiên cứu các phương án kinh doanh sản phẩm LNG; thực hiện quyết toán dự án mua hệ thống CNG tại miền Bắc; đảm bảo công tác an toàn, cấp khí ổn định, liên tục cho khách hàng.
CNG uoc lai quy 1 di ngang o muc 17,5 ty dong
 
Lũy kế cả năm 2020, CNG đạt 2.338 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 10% so với cùng kỳ, do giá vốn cũng tăng cao nên lợi nhuận sau thuế đạt gần 50 tỷ đồng, giảm 40% so với năm 2019.
Ngay trước thềm kết thúc năm 2020, CNG đã điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 từ 3.351 tỷ đồng doanh thu và 80 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế xuống còn 2.237 tỷ đồng doanh thu và 48,3 tỷ đồng lợi nhuận. Theo đó với kế hoạch điều chỉnh mới này CNG vượt nhẹ cả chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN