HAGL dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông vào tháng 4

Ngày 13/3 tới HAGL sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Nội dung Đại hội chưa được công bố.
CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HAG) lên kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, đại hội dự kiến tổ chức trong tháng 4.
Theo đó, ngày 13/3 tới HAGL sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Nội dung Đại hội chưa được công bố.
Trong diễn biến mới nhất, ngày 15/2, HAGL cho biết đã nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
Hoàng Anh Gia Lai sẽ triển khai chào bán theo hồ sơ đã được thông qua và báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
HAGL du kien to chuc Dai hoi co dong vao thang 4
HAG của Bầu Đức dự kiến tổ chức Đại hội vào tháng 4.
Được biết, sau nhiều điều chỉnh cơ cấu tổ chức tham gia đợt phát hành và kế hoạch sử dụng vốn, trong tháng 1/2024, Hoàng Anh Gia Lai đã chốt kế hoạch phát hành riêng lẻ 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, huy động 1.300 tỷ đồng.
Trước đó, cũng liên quan tới đợt chào bán riêng lẻ, HAGL thông qua điều chỉnh kế hoạch chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Trong đó, danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán dự kiến gồm CTCP Chứng khoán LPBank dự kiến mua 50 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 4,73% vốn điều lệ; CTCP Tập đoàn Thaigroup dự kiến mua 52 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 4,92% vốn điều lệ; và nhà đầu tư Lê Minh Tâm (thay ông Nguyễn Đức Quân Tùng) dự kiến mua 28 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 2,65% vốn điều lệ.
Về mục đích sử dụng vốn, HAGL ưu tiên mua lại trước hạn toàn bộ khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do Công ty phát hành ngày 18/6/2012, mã HAG2012.300, giá trị dự kiến 346,7 tỷ đồng.
Tiếp đến, HAGL muốn cơ cấu lại nợ cho Công ty con là CTCP Gia súc Lơ Pang thông qua hình thức cho vay để thanh toán nợ tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong với số tiền là 253,26 tỷ đồng; và cuối cùng, nếu vẫn còn sẽ sử dụng 700 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho Công ty con Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN