FPT sắp trả cổ tức 10% tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu

HĐQT CTCP FPT (HoSE: FPT) vừa thông qua phương án chi trả cổ tức còn lại của năm 2021 bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu thưởng. 
Theo đó, FPT sẽ trả cổ tức 10% bằng tiền mặt, đây là cổ tức còn lại của năm 2021.
Đồng thời FPT cũng dự kiến phát hành gần 183 triệu cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 theo tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.
Vốn để phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2021 tương ứng hơn 7.000 tỷ đồng.
FPT dự kiến chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền và cổ phiếu trong tháng 6 và chi trả trong tháng 7. 
FPT sap tra co tuc 10% tien mat va 20% bang co phieu
 
Nhìn lại năm 2021, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của FPT đạt lần lượt 35,657 tỷ đồng và 6,335 tỷ đồng, cùng tăng 20% so với năm trước, xác lập chuỗi tăng trưởng lợi nhuận 3 năm liên tiếp.
Với kết quả đó, FPT chia cổ tức 20% bằng tiền mặt (2,000 đồng/cp) cho cổ đông, trong đó 10% đã thực hiện trong năm 2021, còn lại 10% sẽ được chi trong đợt này.
Sang năm 2022, FPT đặt mục tiêu kinh doanh năm 2022 với 42,420 tỷ đồng doanh thu và 7,620 tỷ đồng, lần lượt tăng 19% và 20% so với kết quả đạt được trong năm 2021. Đồng thời FPT vẫn duy trì tỷ lệ cổ tức 20% bằng tiền mặt. Mức chia của cả năm cụ thể sẽ được ĐHĐCĐ thường niên 2023 quyết định.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN