Chứng khoán ngày 17/11: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 17/11.

Khuyến nghị mua MWG với giá mục tiêu 94.000 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) ông Trần Huy Thanh Tùng đã thực hiện giao dịch mua 500,000 cổ phiếu MWG từ ngày 11/11/2022 đến ngày 14/11/2022.

Trước đó từ 07/11-08/11, Chủ tịch MWG ông Nguyễn Đức Tài và Tổng Giám đốc MWG ông Trần Huy Thanh Tùng đã lần lượt đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu và 500.000 cổ phiếu MWG.

Ngoài ra, vào ngày 09/11, thành viên HĐQT MWG ông Đoàn Văn Hiểu Em đã đăng ký mua 500.000 cổ phiếu MWG và một thành viên HĐQT khác là ông Đặng Minh Lượm đã đăng ký mua 100,000 cổ phiếu MWG.

Giám đốc Tài chính MWG ông Vũ Đăng Linh cũng đăng ký mua 60.000 cổ phiếu MWG. 3 giao dịch này dự kiến thực hiện từ ngày 15/11 đến 14/12 trong khi giao dịch của ông Nguyễn Đức Tài dự kiến thực hiện từ 14/11 đến 13/12.

VCSC hiện có khuyến nghị MUA đối với MWG, giá mục tiêu 94.000/cổ phiếu.

Chung khoan ngay 17/11: Co phieu nao duoc khuyen nghi?
 CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 17/11?

Khuyến nghị mua BMP

CTCK Bản Việt (VCSC): Duy trì khuyến nghị MUA đối với CTCP Nhựa Bình Minh (BMP) trong khi giảm giá mục tiêu 8% do tăng giả định WACC từ 12,2% lên 13,1% khi nâng giả định ERP thêm 1 điểm phần trăm và tăng giả định chi phí nợ vay thêm 50 điểm cơ bản. Điều này được bù đắp một phần bởi việc VCSC cập nhật mô hình định giá đến cuối năm 2023. Trong khi đó, chúng tôi giữ nguyên dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2027. 

VCSC tăng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 thêm 4% lên 567 tỷ đồng (+165% YoY) chủ yếu đến từ việc nâng giả định biên lợi nhuận gộp năm 2022 do giá nhựa nguyên liệu đầu vào tiếp tục giảm trong thời gian còn lại của năm 2022. Điều này bù đắp cho mức giảm đối với dự báo doanh thu năm 2022 vì VCSC dự kiến nhu cầu vật liệu xây dựng sẽ giảm trong quý 4/2022. 

VCSC dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 đạt 575 tỷ đồng (+1% YoY), đến từ dự báo doanh thu tăng trưởng nhẹ 2% YoY và biên lợi nhuận gộp thấp hơn YoY do chúng tôi thận trọng trong việc giá hạt nhựa nguyên liệu đầu vào sẽ tiếp tục giảm từ mức cơ sở thấp trong năm 2022.

Khuyến nghị mua PHR với giá mục tiêu 59.300 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Duy trì khuyến nghị MUA đối với CTCP Cao su Phước Hòa (PHR) mặc dù đã điều chỉnh giảm giá mục tiêu 28% xuống 59.300 đồng/cổ phiếu.

Định giá mảng KCN dựa trên phương pháp giá trị tài sản ròng (RNAV) bao gồm các dự án KCN đã được Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư (VSIP III, Nam Tân Uyên 2 mở rộng và Tân Lập I) và KCN Tân Bình Mở rộng nằm gần KCN Tân Bình hiện tại của PHR; chúng tôi tin rằng việc xin chấp thuận đầu tư cho các dự án KCN mở rộng sẽ có thủ tục đơn giản hơn so với một KCN mới. 

Giá mục tiêu thấp hơn chủ yếu là do (1) tỷ lệ WACC cao hơn 2,9 điểm % và (2) loại bỏ định giá đối với KCN Hội Nghĩa (tổng diện tích 715 ha được chuyển đổi từ đất cao su của PHR) khi VCSC thận trọng hơn do quá trình xin chấp thuận chủ trương đầu tư có thể kéo dài, điều này được bù đắp một phần bởi tác động tích cực của việc cập nhật mô hình định giá mục tiêu đến cuối năm 2023. 

Trong năm 2022, VCSC duy trì dự báo doanh thu ở mức 1,8 nghìn tỷ đồng (-7,2% YoY) nhưng tăng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS thêm 0,7% lên 994 tỷ đồng (+108% YoY) do dự báo doanh thu KCN cao hơn, điều này bị ảnh hưởng một phần bởi dự báo thấp hơn đối với mảng cao su. Dự báo lợi nhuận 2022 được dẫn dắt bởi dự báo thu nhập từ bồi thường là 691 tỷ đồng.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN