Chứng khoán An Bình liên tiếp bị Uỷ ban Chứng khoán xử phạt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Chứng khoán An Bình (ABBS).
Theo đó, UBCKNN xử phạt ABBS số tiền 60 triệu đồng do bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.
Ngoài ra, công ty chứng khoán này còn bị phạt thêm 250 triệu đồng do thực hiện dịch vụ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 86 Luật Chứng khoán khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.
Trong năm 2021, năm 2022, Chứng khoán An Bình đã phối hợp với tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Tổng cộng, ABBS bị phạt là 310 triệu đồng.
Chung khoan An Binh lien tiep bi Uy ban Chung khoan xu phat
 ABBS tiếp tục bị UBCKNN xử phạt.
Trước đó, UBCKNN có quyết định xử phạt 250 triệu đồng đối với ABBS do không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác, có thể kiểm chứng được đối với đợt phát hành của CTCP Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil (SOLEIL).
ABBS là tổ chức tư vấn cho SOLEIL thực hiện đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ mã trái phiếu SOLCH2123001, giá trị 800 tỷ đồng.
Báo cáo cho biết, “từ khi thành lập đến nay, SOLEIL chưa thực hiện phát hành trái phiếu và cũng không tồn đọng khoản nợ đến hạn nào chưa được thanh toán tại thời điểm chào bán trái phiếu”.
Tuy nhiên, trong huyết minh Báo cáo tài chính năm 2020 của SOLEIL lại cho thấy, vay và nợ thuê tài chính thể hiện giá trị “trái phiếu” có biến động hàng trăm tỷ trong năm.
ABBS cũng bị phạt tiền 60 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN