CEO Group lỗ hơn 100 tỷ đồng cả năm 2020

Năm 2020, CEO Group lỗ 103 tỷ đồng, trong khi năm ngoái lãi sau thuế 608 tỷ đồng. 
Theo thông tin vừa công bố, CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO Group, CEO) báo doanh thu cả năm 2020 đạt 1.324 tỷ đồng doanh thu, giảm đến 70% so với năm trước đó.
Trừ hết các khoản chi phát sinh, Công ty lỗ 103 tỷ đồng cả năm, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi sau thuế 608 tỷ đồng. Đây cũng là năm lỗ đầu tiên sau nhiều năm kinh doanh có lãi.
Riêng quý 4, doanh thu thuần đạt 642 tỷ đồng, giảm hơn nửa so với doanh thu 1.384 tỷ đồng đạt được quý 4/2019. Lợi nhuận gộp còn 145 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ.
CEO Group lo hon 100 ty dong ca nam 2020
 
Doanh thu tài chính trong quý đạt 40 tỷ đồng, tăng hơn 17 tỷ đồng so với cùng kỳ chủ yếu nhờ ghi nhận lãi từ khoản đầu tư gần 30 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm được 14,5 tỷ đồng so với cùng kỳ còn 23,5 tỷ đồng nhờ chủ yếu là chi phí lãi vay.
Ngoài ra, quý 4 vừa qua công ty ghi nhận khoản chi phí khác hơn 23 tỷ đồng, dẫn tới lợi nhuận trước thuế còn 47 tỷ đồng. Trừ các loại thuế, CEO Group lỗ 580 triệu đồng trong đó lỗ của công ty mẹ hơn 27 tỷ đồng.
Về nguồn vốn, lượng hàng tồn kho cuối năm giảm hơn 350 tỷ đồng còn 665 tỷ đồng. Chi phí xây dựng dở dang đạt 2.338 tỷ đồng, tăng 591 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó chủ yếu do tăng giá trị xây dựng dở dang tạo dự án Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbour City.
Công ty đã giảm dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn từ 1.070 tỷ đồng xuống còn 532 tỷ đồng và tăng dư vay nợ thuê tài chính dài hạn từ 1.270 tỷ đồng lên 1.411 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN