VietinBank báo lãi quý 4 gấp đôi lên con số 5.356 tỷ đồng

 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: CTG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020 với lợi nhuận sau thuế gấp đôi khi đạt 5,356 tỷ đồng.
Cụ thể, thu nhập lãi thuần quý 4 của VietinBank ghi nhận gần 10,287 tỷ đồng, tăng 18% so cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 11% lên 1,123 tỷ đồng; lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 29% đạt 486 tỷ đồng; lãi từ chứng khoán kinh doanh gấp 3.8 lần lên 203 tỷ đồng.
Kỳ này, VietinBank chỉ ghi nhận 690 tỷ đồng chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, giảm đến 67% so cùng kỳ. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông ngân hàng VietinBank gấp đôi khi đạt 5,356 tỷ đồng.
VietinBank bao lai quy 4 gap doi len con so 5.356 ty dong-Hinh-2
 
Lũy kế cả năm 2020, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của VietinBank giảm nhẹ 7% so năm trước, chỉ còn hơn 12,148 tỷ đồng.
Nhờ đó, VietinBank báo lãi sau thuế tăng 45% lên con số 13,679 tỷ đồng.
Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của VietinBank tăng 8% so với đầu năm, lên mức hơn 1.3 triệu tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại NHNN gấp 2.3 lần lên 57,616 tỷ đồng; cho vay khách hàng tăng 9% lên hơn 1 triệu tỷ đồng.
Tiền gửi khách hàng tăng 11% so với đầu năm khi đạt 990,331 tỷ đồng.
Nợ xấu tại thời điểm cuối năm của VietinBank giảm 12%, chỉ còn hơn 9,519 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn 10%, nợ có khả năng mất vốn giảm 16%. Tương ứng tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm từ mức 1.16% xuống còn 0.94%.

Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN